Friggs nye drakt og nye sponsorer for 2020-2021

Friggs medlemmer under 18 år har talt og vi har den store glede å avduke drakten som barne- og ungdomsavdelingen skal spille med de neste to årene. Og vi har den store gleden å «avduke» våre nye sponsorer som skal pryde drakten i denne perioden. Drakten ble valgt med 55% av stemmene (av nesten 300 stemmer fra våre barne- og ungdomsspillere).

Vi er også stolte og glade over å lansere våre samarbeidspartnere for 2020-2021. Thommesen AS og Bluetree har gått sammen om å støtte barne- og ungdomsarbeidet i Frigg og vil pryde front og rygg av draktene.

Thommesen

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Siden starten i 1856 har vi vært med på de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv. Klientene våre er norske og internasjonale virksomheter, store og små og både i privat og offentlig sektor. I Thommessen forstår vi klientene og deres utfordringer, slik at de når sine mål. Våre råd er tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra en bred forståelse våre klienters interesser, organisering og strategiske målsetninger.

www.thommessen.no

Bluetree

BlueTree er et prisvinnende teknologiselskap som leverer kompetanse og produkter med fokus på nettverksinfrastruktur, data og digitalt. Gjennom å være i forkant på de nyeste teknologiene, forskning og kontinuerlig læring, har selskapet som målsetting å gjøre positive endringer og innovere samfunnet, med nye perspektiver og initiativer. Selskapet fungerer ofte som teknologisk sparringspartner på digitaliseringsprosjekter, hvor de tilbyr tjenester for å klargjøre og optimalisere nettverksinfrastruktur, i tillegg til tilhørende drift.

www.bluetree.no

Vi ønsker de hjertelig velkommen til Friggfamilien.

You may also like...