post

God påske – Oppdatering om baner og aktiviteter

Denne uken informerte NIF og NFF om at det nå igjen er åpnet for organisert trening, riktignok innenfor relativt strenge rammer og retningslinjer. 

NIF og de ulike særforbundene (Norges Fotballforbund, NFF for vår del), skal i løpet av de neste dagene tydeliggjøre retningslinjene for de ulike sportene. Vi er glade for at anlegget vårt igjen er åpent, men før vi kan starte med treninger må det flere presiseringer på plass, både fra idretten og fra kommunen som anleggseier. Vi er opptatt av at  vi ikke iverksetter aktivitet som vi ikke klarer å holde kontroll på innenfor alle retningslinjer, og således bidrar til smittespredning. Dersom de nødvendige avklaringer kommer så vil vi starte så fort vi kan etter påske, men slik det ser ut vil det ligge svært strenge føringer for denne aktiviteten og vi vil måtte vurdere hvilke aldersklasser som kan gjennomføre øktene i tråd med reguleringer og anbefalinger. Pr i dag vil vi åpne for organisert egentrening kun for de to senior A-lagene. Deretter vil vi vurdere å organisere egentreninger for de eldste ungdomslagene. Yngre ungdom og barnefotball må fortsatt avvente ytterligere avklaringer før de blir innkalt. Følg med i Spond for informasjon for din årgang.

OBS: I de tidspunkter det gjennomføres organisert egentrening i Frigg-regi har vi bedt om at banen stenges for andre. Vi vil informere om tider som gjelder fortløpende.

Det blir følgelig ikke et organisert tilbud fra Frigg for våre barn og unge før eller under påsken, men vi håper å kunne gi et tilbud så fort som de rådende forhold gir mulighet til det etter påske.

I de tider som Frigg ikke gjennomfører aktivitet på banene gjelder fortsatt følgende:

Inntil vi får ytterligere retningslinjer fra NFF vil vi derfor presisere at banen kun er åpen for individuell aktivitet, og så lenge alle forholder seg til helsemyndighetenes retningslinjer som nå er formulert slik:

  • Maks 5 personer i en gruppe
  • Minimum 2 meter mellom alle til enhver tid
  • Maksimalt 50 mennesker på banen samtidig

Dette betyr blant annet at det ikke vil være ok å spille kamper eller gjennomføre annen trening som gjør at man kommer tett på hverandre. Vi vil også understreke viktigheten av foreldre tar sitt ansvar for at disse reglene blir fulgt. Flere har observert barn på banen i større grupper samlet tett på banen. Derfor oppfordrer vi foreldre til å bli med og sørge for at all aktivitet gjennomføres innenfor regler og retningslinjer. Om voksne ikke kan være med fraråder vi at barn bruker banen alene. Vi understreker at det er enhver foresatts avgjørelse hva de gjør. Vi følger situasjonen løpende.

Inntil vi sees ønsker vi alle en god påske.