Organisering før, under og etter trening

I perioden fremover blir våre treninger organisert på en alternativ måte til normal organisering, slik at vi kan følge og forholde oss til de retningslinjer for smittevern som er gitt av myndighetene og NFF.

Organisering før, under og etter trening:

 • For god planlegging av hver treningsøkt er vi avhengige av å vite nøyaktig hvor mange som kommer på trening. Derfor legges det ut påmelding for en uke om gangen. Dette gjøres i Spond.
 • Et arrangement opprettes for hver trening, og de som ikke har satt seg på «deltar» innen 24 timer før trening får ikke delta på treningen (de blir da sendt hjem hvis de møter opp)
 • Rundt banen henger det lapper nummerert fra 1-32 med god avstand mellom hver lapp. Hver spiller som har bekreftet deltakelse på trening får utdelt et nummer mellom 1-32. Dette nummeret er stedet de skal møte opp på, oppbevare utstyret sitt på, og oppholde seg ved drikkepauser eller andre pauser.
 • Oppmøte til trening er maks 5 minutter før trening starter
 • Under trening er banen delt inn i 8 deler (ca. en 5’er-bane per gruppe)
 • Hver gruppe er maks 4 spillere, og 1 trener. Altså maks 5 personer per gruppe/område.
 • Treningen blir lagt opp uten noen form for fysisk kontakt, dermed utgår også all form for spillrelaterte øvelser.
 • En hovedansvarlig fra klubben er til stede under hele treningen og har oversikt over alle gruppene, bidrar der hvor det trengs og har hovedansvaret for at alle følger retningslinjene for smittevern
 • Frivillige foreldre skal bidra til at spillere holder kjørereglene, og holde banen stengt slik at Frigg har kontroll over at det kun er påmeldte Frigg-spillere på banen.
 • Det er kun trenere som har lov å flytte på kjegler og annet utstyr
 • Alt utstyr vaskes før trening, mellom trening og etter siste trening.
 • Spillere har 5 minutter på å skifte og forlate banen etter trening: Det er 20 minutter mellom treningene slik at spillere som har hatt trening får lov til å skifte og gå hjem før neste trening starter. Etter endt trening er det derfor viktig at spillere skifter raskt og reiser hjem.  Vi ønsker å unngå at man henger ved banen både før og etter trening.
 • Spillere og trenere oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten

You may also like...