Tove Tuntland

Født

1987

 Rolle i Frigg

Klubbutvikler

Jenteansvarlig

Trener Damer – A
Kullkoordinator G2011

 Utdanning og kurs
Bachelor Økonomi og Administrasjon

NFF Grasrottreneren

UEFA B

 Vært i Frigg siden

Vår 2015

 Historikk som spiller
Fiskå

Midtbygden
Staal Jørpeland
Lyngdal
Sola

 Historikk som trener

FFO Sola Fotball

JWS-Akademiet Staal Jørpeland