Innmelding i Frigg

Hei og takk for at du ønsker å melde deg inn i Frigg Oslo FK.

Det kan være noe saksbehandlingstid før man blir invitert til første trening.

Prosedyrer og behandlingstid varierer med idrett og alder. Vennligst les teksten under nøye. Først når du mottar melding om godkjent innmelding og har betalt kontingent og eventuell treningsavgift er ditt medlemskap gyldig.

Felles for alle

Innmeldingsskjema og forespørsel om prøvespill sendes inn her via Spond.
https://club.spond.com/landing/signup/frigg

Hva det koster finner du her.
https://cms.frigg.no/?page_id=10328

Sliter du med å betale?
Frigg ønsker at alle skal kunne delta, les om mulighetene her.

Spillere som skal spille både fotball og bandy fyller ut skjemaet for fotball og oppgir at de ønsker å delta i begge idretter i skjemaet. De vil da legges til som spillere for tilsvarende årgang i bandy.

Alle inntak er sentralisert.

Spillere registreres i vårt medlemssystem, Spond, vi anbefaler alle til å laste ned app’en og benytte denne. All praktisk organisering av aktiviteten gjøres i Spond. Betalinger og påmeldinger legges også der.

Innmelding for utøvere i fotball

Barnefotball

Spillere født år i perioden 2008 til og med 2014: Nye spillere i barnefotballen har to ukers prøvetid der de kan trene med et lag. (Når det er plass. Er det ikke plass må de stå på venteliste inntil de blir tilbudt plass på prøvetrening).

Ungdoms- og seniorfotball

Prøvespill og overgang for spillere over 13 år

Spillere født 2007 elller tidligere: Dersom du kontakter Frigg med tanke på prøvespill så les nøye alt som står under om dette temaet. Dersom overgang allerede er bestemt, følg prosedyren som står under «Overgangsprosedyre».

Prøvespill

Trinn 1)

De som ønsker prøvespill registrerer seg her i Spond

Spilleren MÅ så vente til vi har fått tillatelse til prøvespill fra gammel klubb.

Trinn 2)

FØR prøvespill må vi ha:

Tillatelse til prøvespill fra gammel klubb. (NB! Tillatelse må være sendt på epost OG fra klubbens ledelse/overgangsansvarlig – det holder IKKE med SMS eller bekreftelse fra trener etc.)

Vi må sikre at spiller står som AKTIV i FIKS for klubben som gir tillatelse. Dersom spiller står som inaktiv, MÅ gammel klubb først reaktivere spiller FØR deltagelse på Frigg-treninger.

Først når dette er i orden vil vi invitere spiller til trening og annen aktivitet med gruppen. To uker etter første trening bestemmer spiller og lag seg for om overgang er ønskelig. Dersom overgang da skal gjennomføres må prosessen nedenfor gjennomføres.

  Overgangsprosedyre

  Det er to systemer å forholde seg til; Spond og FIKS. Når det gjelder nye spillere så er oppskriften som følger:

  De registrerer seg her i Spond

  Og så er det to typer overganger avhengig av NÅR de spilte siste OBLIGATORISKE kamp (serie eller cup, uansett nivå)

   Til nye spillere SOM HAR spilt kamper de to foregående årene.

   Til nye spillere som har vært INAKTIVE i 2 år (i følge FIKS) DVS: Overganger på spillere som ikke har vært aktive 2 foregående år/sesonger (altså ikke spilt kamp i forrige år eller året før der). Spillere som ikke har vært aktive, det vil si spilt obligatoriske kamper forrige år eller året før vil altså kunne foreta overgang på denne måten.

   • NB! KRYSS AV I RETT RUBRIKK I SKJEMAET. OBS: Huk av for «Endring klubbtilhøriget» på skjemaet
   • Det skal oppgis på samtykkeskjemaet når spiller sist spilte kamp for sin forrige klubb (det kreves ikke eksakt dato – for eksempel kan man skrive «oktober 2014» og er det langt tilbake i tid vil f.eks. årstall være ok).
   • For disse spillere er det ikke overgangsgebyr.

   Felles for alle overganger i fotball

   Samtykkeskjema lastes ned, signeres, scannes og sendes pr epost til post@frigg.no

   https://cms.frigg.no/skjema/Frigg_Samtykkeskjema.pdf

   Så betales medlemskap: Det skjer via Spond.

   • Når overgang er godkjent og innbetalinger registrert så vil de flyttes til deres gruppe i Spond OG være tilgjengelige for laget i FIKS.
   • OBS: Overgang fra utland eller for utenlandske spillere må behandles manuelt og kan ta lengre tid. Send epost til post@frigg.no for mer informasjon.

   Innmelding for utøvere i bandy

   Alle nye bandyspillere

   Spillere som skal spille både fotball og bandy registrerer seg som fotballspiller og huker av «Både fotball og bandy» i skjemaet.

   Spillere som kun skal spille bandy velger bandygruppe direkte ved påmelding.

   Barn

   Spillere født år 2008 til og med 2014: Nye spillere i bandy for barn har to ukers prøvetid der de kan trene med et lag. (Når det er plass. Er det ikke plass må de stå på venteliste inntil de blir tilbudt plass på prøvetrening). Etter tre uker SKAL nye barnespillere meldes på sitt lag.

   Ungdoms- og seniorbandy

   Prøvespill og overgang for spillere over 13 år

   Spillere født i år 2007 eller tidligere: Spørsmål om overgang eller prøvespill kan rettes til post@frigg.no

   Prøvespill

   De som ønsker prøvespill registrerer seg her i Spond

   Spilleren MÅ så vente til vi har fått tillatelse til prøvespill fra gammel klubb.

   Overgangsprosedyre

   For informasjon om overgangsprosedyre til ungdomsbandy: Send epost til post@frigg.no

   For informasjon om overgangsprosedyre til seniorbandy: Send epost til Bård Nordli Nilsen baardnn@gmail.com

   Betaling i bandy

   For de som spiller både fotball og bandy: Kontingent og treningsavgift til klubb betales for fotball og gjelder også bandy. Lisenser til NBF kommer i tillegg, dette vil betales og administreres av Frigg via Spond.

   For de som kun spiller bandy: Kontingent og eventuell treningsavgift til klubb betales via Spond i starten av hver sesong (høst/vår). Lisenser til NBF kommer i tillegg, dette vil betales og administreres av Frigg via Spond.

   Årganger/grupper kan ha tilleggsavgifter for å dekke aktiviteter utover det som er betalt sentralt til klubben. Dette gjelder særlig seniorbandy.

   Dommere i både fotball og bandy

   Om du ønsker å registrere deg som dommer i fotball eller bandy så er det svært hyggelig. Både om du er ny dommer som vil delta på kurs eller er en dommer fra en annen klubb så må dette behandles manuelt av klubben. Etter å ha fylt ut skjema, vennligst send en epost til post@frigg.no for informasjon om veien videre til dommerstatus.

   Alment medlemskap i Frigg Oslo FK. Det gjelder medlemmer som ikke skal betale treningsavgift utover rent medlemskap, slik som støttemedlemmer, Friggs Eldre, bandyspillere i ungdomsavdeling som ikke spiller fotball.

   Når spillere slutter eller skifter klubb refunderes ingenting av avgift/kontingent.

   Betalingen kan betales i sin helhet eller deles i to. Betalinger som gjøres i to omganger vil til sammen medføre et tillegg på inntil 200,- for sesongen som helhet.

   KAN man ikke betale kontingent/treningsavgift så har man to muligheter; søke kommunal støtte eller be om gratis plass. I det siste tilfellet avgjøres det fra gang til gang etter behandling i klubben. Søknad sendes post@frigg.no. Se ellers her: https://cms.frigg.no/?p=6913

   Alle overganger som gjennomføres i ungdomsfotballen medfører umiddelbar krav om avgift. Treningstillatelse gis ikke før dette er betalt.

   Personen godkjenner at personopplysningene blir lagret og behandlet, av både Frigg Oslo FK og av Norges Fotballforbund (NFF). Formålet med dette er å registrere opplysninger som utgjør grunnlaget for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser og ellers yte god service. Trenger du flere opplysninger rundt NFFs behandling av persondata, kan du kontakte NFF v/personopplysningsansvarlig på fikssupport@fotball.no .

   Priser for medlemsskap:

   Medlemskontingenten og treningsavgift inkluderer blant annet

   • Lagpåmelding/seriavgift inkludert forsikring
   • Drakt (trøye/shorts/strømper)
   • Lagutstyr
   • Vintertreningsavgift (prioritet gis ungdomsfotball, dernest barnefotball)
   • Treningstid på baner disponert av Frigg Oslo FK
   • Fri bruk av garderobe og klubbhus tilknyttet sportslig aktivitet
   • Trenergodtgjørelse, trenerutdanning, trenerkoordinator, trenerforum, trenerkurs (barne- og ungdomsfotballen)
   • Baneavgift ved spill på eksterne baner (f.eks. Voldsløkka)

   Kun tillitsvalgte og funksjonærer som har betalt medlemskontingent er personlige medlemmer av klubben.

   I tillegg aksepterer man ved påmelding å delta på dugnader i regi av Frigg.