Etter vedtak på årsmøtet 27/3-2015 har Frigg Oslo FK bestemt at styreProtokoll skal legges ut på websiden. De legges ut fortløpende på denne siden, fra og med første styremøtet for det nyvalgte styret.

2015

6 møter ble avholdt før årsmøtet 2015

Møte 7: StyreProtokoll20150605.htm

Møte 8: StyreProtokoll20150819.htm

Møte 9: StyreProtokoll20150922.htm

Møte 10: StyreProtokoll20151020.htm

Møte 11: StyreProtokoll20151117.htm

 

2016

 Oversikt og protokoll for styremøter i Frigg 2016

Styremøter: (For protokoller se under)

 

1) 06.01.16

2) 01.02.16

3) 02.03.16

4) 15.04.16

5) 03.05.16

6) 06.06.16

 

 


 

Protokoll fra styremøte for Frigg 06.01.16

 

Til stedet: Geir, Sverre, Nils, Helge, Pål, Tor Audun, Olav og Toni

 

Fraværende: Lasse, Kenneth, Per, Simen, Beate

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: Onsdag 6.januar kl. 17:00 2016

 

Neste styremøte: mandag 01.02 kl. 17:00

 

Sak 01/2016    Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Sak 02/2016    Godkjenning av møteProtokoll fra 17.november 2015
Godkjent

Sak 03/2016

Informasjon Generell Orientering

Sak 04/2016

Informasjon  Klubbutvikler - Helge redegjør for status i klubben.

Sak 05/2016 Informasjon    Status økonomi

Sak 06/2016 Informasjon    Søknader for anlegg

Sak 07/2016 Informasjon    Bandy

Sak 08/2015 Informasjon    Arrangørkomite 2.divisjon 2016

Sak 09/2016 Informasjon   Utmerkelser fra klubb til medlemmer

Sak 10/2016 Eventuelt Ingen saker lagt frem

 


 

Protokoll fra styremøte for Frigg 01.02.16

 

Til stedet: Geir, Sverre, Nils, Pål, Olav, Simen, Toni, (Helge), Per

 

Fraværende: Lasse, Kenneth, Beate, Tor Audun

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: mandag 01.februar kl. 17:00 2016

 

Neste styremøte: onsdag 02.mars kl. 17:00 2016

 

Sak 10/2016    Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Sak 11/2016    Godkjenning av møteProtokoll fra 06.januar
Godkjent

Sak 12/2016   Informasjon Foreldreutvalg

Sak 13/2016   Informasjon    Status økonomi

Sak 14/2016   Informasjon    Orientering om Forbundstinget 27. og 28. mars

Sak 15/2016   Informasjon    Arrangement for 2.divisjon 2016

Sak 16/2016   Eventuelt     Informasjon   Oppstart for Tørteberg 2?


 

Protokoll fra styremøte for Frigg 02.03.16

 

Til stede fra styret: Geir, Sverre, Pål, Per, Kenneth, Tor Audun

 

Til stede fra administrasjonen: Nils, Helge

 

Fraværende: Lasse, Beate, Olav, Toni

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: Onsdag 02.03 kl. 17:00 2016

 

Neste styremøte: Torsdag 14.april kl. 17:00 2016

 

Sak 17/2016    Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Sak 18/2016    Godkjenning av møteProtokoll fra 01.02.16
Godkjent

Sak 19/2016   Informasjon    Status Sportsplan

Sak 20/2016   Informasjon    Status økonomi

Sak 21/2016   Årsmøte 16. mars - innkommet forslag om organisering av jentefotball.

Vedtak: Frigg Oslo FK ønsker å fortsette samarbeidet med Heming og Try i jentefotball ut 2019.

Vedtaket var enstemmig.


Sak 22/2016  Informasjon    Bandy

Sak 23/2016  Formalisering av samarbeidet med Lars Kogstad og Stiftelsen Zmarties

Vedtak: Styret er enig i at det skal vurdferes et prøveprosjekt som evalueres på styremøtet i november 2016.


Sak 24/2016   Eventuelt
Vedtak: Styret godkjenner at A-laget spiller med helrøde bortedrakter


 

Protokoll fra styremøte for Frigg 15.04.16

 

Til stede fra styret: Geir, Sverre, Jan Tore, Cecilie, Aksel, Tor Audun, Simen, Pål

 

Til stede fra administrasjonen: Daglig leder

 

Fraværende: Lasse, Olav, Kenneth, Per, Anne

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: Onsdag 15.04 kl. 17:00 2016

 

Neste styremøte: Tirsdag 3.mai eller Onsdag 4.mai 17:00 2016

 

Sak 25/2016    Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Sak 26/2016    Godkjenning av møteProtokoll fra 2.mars 2016
Godkjent

Sak 27/2016   Informasjon    Oppdatering og introduksjon av styret 2016

Sak 28/2016   Informasjon    Etablering av nye rutiner og rapportering

Sak 29/2016   Informasjon    Status økonomi

Sak 30/2016   Informasjon    Formalisering av samarbeidet med Lars Kogstad og Stiftelsen Zmarties

Sak 31/2016   Informasjon   Frigg Oslo FK + Lacrosse + Diskgolf

Sak 32/2016   Informasjon   Saker fra årsmøte

Sak 33/2016   Eventuelt

•    Innkjøp av tribuner til Tørteberg:

Avstemning 6 for / 2 mot (Sverre og Tor Audun)

   


 

Protokoll fra styremøte for Frigg 03.05.16

 

Til stede fra styret: Geir, Sverre, Jan Tore, Cecilie, Aksel, Tor Audun, Olav,

 

Til stede fra administrasjonen: Daglig leder

 

Fraværende: Lasse, Simen, Kenneth, Per, Anne, Pål

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: Tirsdag 03.05 kl. 17:00 2016

 

Neste styremøte: Mandag 06.06.16 17:00 2016

 

Sak 34/2016    Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Sak 35/2016    Godkjenning av møteProtokoll fra 2.mars 2016
Godkjent

Sak 36/2016    Informasjon    Oppdatering og introduksjon av styret 2016

Sak 37/2016    Informasjon    Anlegg

Sak 38/2016    Informasjon/Vedtak    Status økonomi

Vedtak: Foreslåtte rammer for fullmaktsmatrise vedtas.

                                   Vedtaket var enstemmig.

Sak 39/2016   Informasjon Formalisering av samarbeidet med Lars Kogstad og Stiftelsen Zmarties

Sak 40/2016   Vedtak  Frigg Oslo FK + Lacrosse + Diskgolf

Vedtak1: Geir og Sverre skriver et brev (svar) til representanten for LaCrosse om at klubben pr. i dag ikke føler seg klar for å legge til rette for å innlemme idretten i idrettslaget.
Vedtak2: Geir og Sverre gir beskjed til initiativtakerne fra Diskgolf om at vi aksepterer og støtter opp under sosial setting for aktiviteten.

                                   Vedtakene var enstemmige.


Sak 41/2016 Vedtak   Saker fra årsmøte

•    Formelt utnevne Disiplinærutvalg
Berit Hogstad, Helge Asbjørn Sanne og Axel Aubert har takket ja til å sitte i et midlertidig styreoppnevnt utvalg for Disiplinærutvalget for sesongen 2016. Cathrine Seljetun Edberg har også takket ja til å delta som vara representant.
Vedtak: Interimutvalget kan fortsette til neste ordinære årsmøte.
                                   Vedtaket var enstemmig.


Sak 42/2016    Eventuelt    Informasjonssaker

   


 

Styreprotokoll fra styremøte for Frigg mandag 06.06.16

 

Til stede fra styret: Sverre, Tor Audun, Anne, Cecilie, Olav, Lasse, Jan Ketil, Aksel, Simen, Pål (vara)

 

Til stede fra administrasjonen: Nils, Helge (kun til sak 44)

 

Fraværende: Geir, Kenneth, Per (vara)

 

Møtested: Klubbhuset

 

Møtetid: mandag 06.06.16 kl.17:00

 

Neste styremøte: Onsdag 17.08.16

 

 

 

Sak nr. 42/16_  Godkjenning av Protokoll fra styremøte 

Protokoll fra styremøte  04.05.16 godkjent


Sak nr. 43/16__Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent.

 

 

Sak nr. 44/16__Arrangement rundt A-laget

Vedtak: Vi søker å involvere barnelag som ballgutter og foreldre for disse lagene som hjelp til rigging/vakthold

                                   Vedtaket var enstemmig.

 

Sak nr. 45/16__ Samarbeid med Bækkelaget SK (BSK) og Norway Cup (NC)

                          Vedtak: Frigg stiller som medarrangør av NC i 2016

                                   Vedtaket var enstemmig.

 

Sak nr. 46/16__Anlegg

Informasjonssak: Informasjon omkring anleggssituasjonen og banekapasitet

 

Sak nr. 46/16__Økonomi

                          Informasjonssak: Daglig ledere redegjorde for økonomien.

 

Sak nr. 47/16__Disiplinærutvalg

                          Informasjonssak: Tor Audun redegjør kort for status.

 

Sak nr. 48/16__Eventuelt

                          Informasjonssak: Zmart-kurs.