Skjema for utbetalinger

Hvordan bruke skjemaene:

Bortsett fra kjørebok vil du linkes til skjemaer som skal fylles ut på web/mobil. Der det skal legges til bilder (f.eks. ved utleggsrefusjon, parkeringskvitteringer etc, kan disse tas/lastes opp direkte i skjemaet og sendes automatisk til Frigg som vedlegg) .

Skjemaer:

Frigg-timeliste
Utleggskjema
Kjørebok
Kontantuttak/forskudd
Frigg-kassetellingsskjema
Frigg-klubbdommerskjema