Dokumentarkiv

Vedtekter

Lov for Frigg Oslo FK (Vedtekter)

Protokoller årsmøter

Protokoll 2023 Frigg Oslo FK

Protokoll 2022 Frigg Oslo FK

Protokoll 2021 Frigg Oslo FK

Protokoll 2020 Frigg Oslo FK

Protokoll 2019 Frigg Oslo FK

Protokoll 2018 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2018 Frigg Oslo FK

Protokoll 2017 Frigg Oslo FK

Protokoll 2016 Frigg Oslo FK

Protokoll 2015 Frigg Oslo FK

Protokoll 2015 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2014 Frigg Oslo FK

Protokoll 2013 Frigg Oslo FK

Protokoll 2013 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2012 Frigg Oslo FK

Protokoll 2011 Frigg Oslo FK

Årsberetninger

Frigg Oslo FK årsberetning 2023

Frigg Oslo FK årsberetning 2022

Frigg Oslo FK årsberetning 2021

Frigg Oslo FK årsberetning 2020

Frigg Oslo FK årsberetning 2019

Frigg Oslo FK årsberetning 2018

Frigg Oslo FK Årsberetning 2017

Frigg Oslo FK Årsberetning 2016

Frigg Oslo FK Årsberetning 2015

Frigg Oslo FK Årsberetning 2014

Frigg Oslo FK Årsberetning 2013

Frigg Oslo FK Årsberetning 2012

Frigg Oslo FK Årsberetning 2011

Frigg Oslo FK Årsberetning 2010

Frigg Oslo FK Årsberetning 2009

Frigg Oslo FK Årsberetning 2008

Frigg Oslo FK Årsberetning 2007

Frigg Oslo FK Årsberetning 2006

Frigg Oslo FK Årsberetning 2005

Regnskap og budsjett historisk

For regnskap 2014 og budsjett 2015 og senere år; vennligst se årsberetninger over)

Frigg regnskap 2013

Frigg regnskap 2012

Frigg regnskap 2011

Frigg regnskap 2010

Frigg noter 2012

Frigg noter 2011

Frigg noter 2010

Frigg budsjett 2014

Frigg budsjett 2013

Frigg budsjett 2012

Frigg budsjett 2011

Sportslige styringsdokumenter

Årshjul for Frigg

Sportsplan 2020 (pdf versjon)

Organisasjonsplan

Økonomihåndbok

Styreprotokoller

Styreprotokoller 2023

Styreprotokoller 2022

Styreprotokoller 2021

Styreprotokoller 2020

Styreprotokoller 2019

Styreprotokoller 2018

Styreprotokoller 2017

Styreprotokoller 2015-2016

Veiledning for politiattest

Veiledning for politattest