Dokumentarkiv

Vedtekter

Lov for Frigg Oslo FK (Vedtekter)

Protokoller årsmøter

Protokoll 2021 Frigg Oslo FK

Protokoll 2020 Frigg Oslo FK

Protokoll 2019 Frigg Oslo FK

Protokoll 2018 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2018 Frigg Oslo FK

Protokoll 2017 Frigg Oslo FK

Protokoll 2016 Frigg Oslo FK

Protokoll 2015 Frigg Oslo FK

Protokoll 2015 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2014 Frigg Oslo FK

Protokoll 2013 Frigg Oslo FK

Protokoll 2013 EO Frigg Oslo FK

Protokoll 2012 Frigg Oslo FK

Protokoll 2011 Frigg Oslo FK

Årsberetninger

Frigg OFK årsberetning 2020

Frigg OFK årsberetning 2019

Frigg OFK årsberetning 2018

Frigg OFK Årsberetning 2017

Frigg OFK Årsberetning 2016

Frigg OFK Årsberetning 2015

Frigg OFK Årsberetning 2014

Frigg OFK Årsberetning 2013

Frigg OFK Årsberetning 2012

Frigg OFK Årsberetning 2011

Frigg OFK Årsberetning 2010

Frigg OFK Årsberetning 2009

Frigg OFK Årsberetning 2008

Frigg OFK Årsberetning 2007

Frigg OFK Årsberetning 2006

Frigg OFK Årsberetning 2005

Regnskap og budsjett

Frigg regnskap 2020 og budsjett 2021 (vennligst se årsberetning 2020 over)

Frigg regnskap 2019 og budsjett 2020 (vennligst se årsberetning 2019 over)

Frigg regnskap 2018 og budsjett 2019 (vennligst se årsberetning 2018 over)

Frigg regnskap 2017 og budsjett 2018 (vennligst se årsberetning 2017 over)

Frigg regnskap 2016 og budsjett 2017 (vennligst se årsberetning 2016 over)

Frigg regnskap 2015 og budsjett 2016 (vennligst se årsberetning 2015 over)

Frigg regnskap 2014 og budsjett 2015 (vennligst se årsberetning 2014 over)

Frigg regnskap 2013

Frigg regnskap 2012

Frigg regnskap 2011

Frigg regnskap 2010

Frigg noter 2012

Frigg noter 2011

Frigg noter 2010

Frigg budsjett 2014

Frigg budsjett 2013

Frigg budsjett 2012

Frigg budsjett 2011

Sportslige styringsdokumenter

Årshjul for Frigg

Sportsplan 2020 (pdf versjon)

Organisasjonsplan

Økonomihåndbok

Styreprotokoller

Styreprotokoller 2020

Styreprotokoller 2019

Styreprotokoller 2018

Styreprotokoller 2017

Styreprotokoller 2015-2016

Veiledning for politiattest

Veiledning for politattest

Annet

Innmarsjhymne 2017