Satser 2021

Medlemskontingent 2021 for alle – 400 kr – er inkludert i totalbeløpet.

Treningsavgiften dekker seriekamper og basistrening i hele sesongen. (Sesongavslutning varierer med årsklasse).

Seriepåmelding er i januar for alle årganger i ungdoms- og barnefotball. Vi ber derfor ALLE som har tenkt å være med i 2020 om å betale innen fristen slik at vi får meldt på RIKTIG antall lag. Andre viktige momenter ved planlegging av fotballsesongen er banekapasitet, treningstider og behov for å fylle de ulike rollene rundt årgangene. Derfor sender vi ut påmeldings- og betalinginformasjon snart med frist i januar. Vi ber alle som vil være med å betale innen fristen.

Frigg ønsker at ingen skal la være å delta dersom man må prioritere grunnet økonomi. Se cms.frigg.no/?p=6913 for informasjon om dette. Medlemmer som ønsker delbetaling eller har tekniske problemer med betaling i Spond må sende epost til post@frigg.no

For full oversikt over betingelser og ytelser, vennligst se cms.frigg.no/?page_id=64

I tillegg kommer treningsavgifter/forpliktelser avhengig av hvilken gruppe spilleren er medlem av samt transaksjonsgebyr. Total kostnad inkludert medlemskontingent blir da:

Fotball
• Senior kvinner – 3164,-
• Senior bredde herrer – 1940,-
• Senior bredde 7er – 1226,-
• Junior – 4082,-
• Fotball 6 år (2014) – 920,-
• Fotball 7 år (2013 år) – 1532,-
• Fotball 8-9 år (2011-2012) – 2348,-
• Fotball 10-13 år (2007-2010) – 3062,-
• Fotball 14-16 år (2004-2006) – 3674,-

Ekstra trening

Basis-tilbudet gjelder for de som ønsker å trene en gang i uken + kamp. Dette tilbudet dekkes av
treningsavgiften.

Ekstra-tilbudet gjelder for de som ønsker å trene tre ganger i uken + kamp. Dette tilbudet koster
500kr ekstra pr måned i tillegg til treningsavgiften.

Super-tilbudet gjelder for de som vil trene 4-5 ganger i uken + kamp. Dette tilbudet koster 1000kr
ekstra pr måned i tillegg til treningsavgiften.

Bandy

NB! Eksisterende medlemmer i fotballgruppen dekker også sine bandyaktiviteter gjennom kontingent og treningsavgift betalt ved fotballregistrering.

• For medlemmer som kun deltar i bandyavdelingen: 400,-

• Ungdom og Seniorer: De til enhver tid gjeldende lisensavgifter/lagavgifter

• Delta på dugnad ved Frigg bandy cup

For alle

Treningsavgiften for spillere innmeldt etter 1 juli er halvparten av beløpene over. Kontingent er fast uansett når på året man melder seg inn.