Jenteansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye jenter og deres foreldre, samt rekruttere jetner til de yngste årskullene.

Generelle retningslinjer

  • Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene.
  • Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig leder.
  • Klubbens kontaktpunkt for nye jentespillere og foreldre.
  • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan og gjøre disse kjent for spillere og foreldre.

Konkrete oppgaver:

  • Aktivt invitere jenter i den yngste årsklassen til å komme på fotballtrening gjennom kontakt med skoler, SFO, barnehager, samt oppdatere hjemmesider og sosiale medier med relevant informasjon.
  • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til jentelagene i klubben i samarbeid med treneransvarlig.
  • Gjennomføre foreldremøter.
  • Ansvarlig for påmelding til turneringer og inndeling av jentelag til kamper/turneringer.