Styrets sammensetning og oppgaver

Sammensetning

Frigg Oslo FK har ett hovedstyre som dekker hele klubben. Det er ikke øvrige adskilte enheter eller styrefunksjoner. Det består av Leder, Nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Lovpålagte oppgaver for styret finnes i klubbens vedtekter pkt. 18

STYRET OG OPPGAVER

Leders hovedoppgaver:

 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

Nestleders hovedoppgaver

 • Fungerer som leder under styreleders fravær

Kasserers hovedarbeidsoppgaver

 • Kasserer har overordnet styring og koordineringsansvar for klubbens økonomi.

Seniorleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens seniorlag på dame- og herresiden.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens senior-trenere og spillere.
 • Sammen med administrasjonen, ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øverste seniorlag sine kamper.
 • Sponsoransvarlig for senioravdelingen

Ungdomsleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens ungdomslag mellom 13 og 19 år.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens ungdomsspillere, foreldre og trenere.

Barneleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens barnelag mellom 6 og 12 år.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens barnelagstrenere og foreldre.
 • Ansvar for oppfølging av cupkomite i anledning Friggs barnecuper

Bandyansvarlig hovedarbeidsoppgaver

 • Organisering av bandy-aktiviteten er delegert til bandyutvalg i henhold til organisasjonsplan
 • Ansvar for samarbeid mellom bandy og fotball for barn

Jentefotballansvarlig hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for oppfølging av fotballtilbudet på kvinnesiden
 • Ansvarlig for rekrutteringsplan og tiltak i jentefotballen
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens jentelagstrenere og spillere/foreldre