Category: Økonomi og organisasjon

Styrets sammensetning og oppgaver

Styrets sammensetning og oppgaver

Sammensetning Frigg Oslo FK har ett hovedstyre som dekker hele klubben. Det er ikke øvrige adskilte enheter eller styrefunksjoner. Det består av Leder, Nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lovpålagte oppgaver for styret finnes...