Retningslinjer for saker som kan medføre store mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet

Retningslinjer for saker som kan medføre store mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet

I Frigg Oslo skal alle saker som kan medføre store mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet hvor våre ansatte, medlemmer, trenere eller andre frivillige er involvert varsles til daglig leder for videre håndtering i henhold til Beredskapsplanen.

4.1.Formålet med retningslinjene er å avlaste ansatte, medlemmer, trenere eller andre frivillige som er involvert i saker som kan medføre store mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet.

4.2.Daglig leder skal umiddelbart ta kontakt med de involverte for å skjerme de mest mulig fra offentlig eksponering, samt informere om hva beredskapsgruppen kan bistå med hvis de ønsker bistand.

Vi minner også om retningslinjene fra NIF:

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere,ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for- publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Her er tips og råd til hvordan du kan få hjelp til å slette uønsket informasjon på nettet:

http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatte