Visjon – Mål – Verdier

Visjon

Frigg Oslo FK har til hensikt å gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle våre medlemmer.
Vi skal differensiere de sportslige utfordringene etter medlemmets ønsker og behov.
Vi skal utvikle gode holdninger og kunnskap til trening.
Vi skal utvikle gode sosiale ferdigheter, vi tar vare på og gjør hverandre bedre.

Mål

Frigg Oslo FK har som mål å gi et bandy- og fotball-tilbud til alle, både jenter og gutter, uansett nivå og alder. Frigg Oslo FK skal gi et sportslig godt kvalitativt tilbud til alle interesserte i klubbens nedslagsfelt. Frigg Oslo FK skal gi et tilbud til alle, fra lek og lavterskeltilbud 1 gang i uken, til et talentutviklingstilbud med så mange økter pr uke som ønsket.

Verdigrunnlag

Friggs grunnverdier bygger på å skape et målrettet og inkluderende felleskap med idrettsglede og trygghet for alle.

Et målrettet felleskap innebærer at spillere og trenere skal sette seg individuelle mål, lag og grupper skal sette felles mål og klubben skal også jobbe etter satte mål. På den måten vil Frigg alltid kunne forbedre seg og ha noe å strekke seg etter.

Et inkluderende felleskap betyr at det skal være plass til alle, uansett kjønn, legning, tro, bakgrunn og motivasjon. Frigg skal søke å gi et bredest mulig tilbud, samtidig som vi skal gi et best mulig tilbud.

Idrettsglede i Frigg betyr at alle som spiller i Frigg skal glede seg til å komme på trening og kamp. Det skal være et sted der man møter nye venner og får gode opplevelser.

Alle medlemmer i Frigg skal føle seg trygge. Trygghet kommer i mange former. Det kan være følelsen av et felleskap, følelsen av mestring, følelsen av å være inkludert og følelsen av å ha noen å snakke med. Vi i Frigg skal sørge for at alle opplever trygghet.

Til sammen utgjør dette Frigg!