Kvalitetsklubbansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubben følger opp de standarder som er krav til Kvalitetsklubb og at dette etterleves i praksis

Konkrete oppgaver:

  • Klubbens kontaktpunkt for NFF og OFK
  • Leder av styringsgruppen
  • Oppdaterer styret på arbeide som gjennomføres knyttet til kvalitetsklubb-konseptet
  • Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som settes for å være kvalitetsklubb
  • Ansvar for årlig statusgjennomganger for Kvalitetsklubb
  • Utvikle og revidere Kvalitetsklubbdokumenter som klubbhåndbok, maler, og informasjon på nettside