Arbeidsgiveransvar og kontrakter

Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte. Ansvar for å følge opp daglig leder er delegert til styreleder. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.