Reglement for våre cuper

Det er nivådelt påmelding, vi setter opp puljene i to nivåer; «Svært øvet» og «Normalt øvet». Vi oppfordrer lagene til å velge nivå etter å ha tatt utgangspunkt i antall treninger pr uke. «Svært øvet» – lag som trener tre ganger i uken eller mer (og har vunnet et flertall av seriekampene i året før). «Normalt øvet» – lag som trener en til to ganger i uken.

Kampene spilles på Tørteberg og Marienlyst.

Alle påmeldte lag vil få spille min. 3 kamper, hver med 1 omgang á 25 minutter. Kampene vil gå samme dag og med et minimum av ventetid. Vi vil også sette opp kampene slik at hvert lag i størst mulig grad møter lag fra andre klubber. Kampprogrammet vil bli lagt ut på denne siden etter påmeldingsfristens utløp. Friggcup arrangeres på Friggfeltet sentralt på Majorstuen, alle kamper på kunstgress.

Felles

  • Alle påmeldte lag vil få spille min. 3 kamper, hver med 2 omganger á 13 minutter eller 1 x 25 minutter. Kampene vil gå samme dag og med et minimum av ventetid. Vi vil også sette opp kampene slik at hvert lag i størst mulig grad møter lag fra andre klubber.

Alle vil bli premiert – Premieutdeling umiddelbart etter lagets siste kamp.

NB! Det gjelder ikke 9-er cuper, der er det ikke premier, det gjelder heller ikke i OBOS miniliga som ikke har premieutdeling.

Dommervett: Vi jobber for å forbedre dommerinnsatsen på hver cup, men vi jobber også med å forbedre forståelsen for dommerens oppgave og «arbeidsforhold». Vi har lagt ved et lite dokument vi kaller «dommervett». Vi ber alle om å vise samme toleranse overfor dommere som vi alle med glede viser egne spillere når det gjøres feil på banen.

 Spilleregler: VI følger NFFs spilleregler for barnefotball i Frigg cup, bortsett fra pkt om linjedommer. Det benyttes ikke. Ber dere alle se på denne siden og gjøre dere kjent med reglene.

 5-er og 7-er-kamper: http://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/

 9-er-kamper 12-år: Følger barnereglement, ikke resultatrapportering eller tabeller, men spilles etter https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/#71026

 9-er-kamper 13-år: Spilles etter https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/#71026 med slutspill, men alle får kamper i sluttspillet.

 Kamptider alle klasser: 2×13 minutter med 2 minutter pause.

 Vi oppfordrer alle lagene også til å ha med et sett med markeringsvester til bruk ved draktlikhet (og til keepere). Og vi ber om at lagene avtaler seg imellom hvilket lag som bruker drakt i hvert tilfelle.

Dommervett: Vi jobber for å forbedre dommerinnsatsen på hver cup, men vi jobber også med å forbedre forståelsen for dommerens oppgave og «arbeidsforhold». VI ber dere om å understreke overfor alle foresatte at vi skal være eksempler for barna, ikke bare hvordan vi behandler egne og andres spillere, men at vi viser Fair Play også overfor dommere, funksjonærer og andre lags trenere, lagledere og foresatte. Vi ber alle om å vise samme toleranse overfor dommere som vi alle med glede viser egne spillere når det gjøres feil på banen.