Inkluderingsansvarlig

Hovedmålet for inkluderingsansvarlig er å bidra til å senke alle terskler for deltagelse.

Det innebærer blant annet:

  • Kontakt med NAV, Flyktningeorganisasjoner, skole og bydel om deltagelse.
  • Jobbe for at klubben har et tilbud der utstyr er rimelig og ikke ekskluderende.
  • Jobbe målrettet for å få med trenere og ledere med innvandrerbakgrunn av begge kjønn.
  • Være bevisst kostnadene og holde de på et minimumsnivå i barne- og ungdomsidretten.
  • Omfordele midler internt for å dekke utgifter til medlemmer som ikke har råd til det.
  • I tillegg opprettholde og videreutvikle avtaler idrettslaget har med kommunen/NAV for å få en ubyråkratisk ordning om å få dekket trenings- og medlemsavgift for medlemmer som ikke har råd til det.
  • Være kjent med og gjerne søke støtte fra støtteordninger som har som mål om å øke mangfoldet.