Sammen redder vi liv

Opplæring Hjerte- og lungeredning (HLR) i Frigg – 2021

Formålet med arbeidsgruppen HLR er at
a) Frigg skal være «selvgående» og gjennomføre disse kursene hvert år
b) Denne opplæringen skal bli en del av klubbens rutiner, med en gruppe på fire personer er tanken at den skal da kunne holde det gående over tid og være «selvrekrutterene» slik at man ikke mister kompetanse og rutiner om enkeltpersoner ikke lenger kan være med i arbeidet
c) Gruppen skal ikke gjennomføre kursene selv, men lære opp en gruppe trenere/ledere som da vil gjennomføre dette med sine grupper.

Gruppemedlemmer HLR
Endre Theimann – endre@frigg.no – 95449284
Benedicte Heitmann – benedicte.heitmann@hotmail.com – 90818187
Erik Engh – erik.qmsoft@gmail.com- 91392363
Lars-Petter Moss – lars.petter.moss@gmail.com – 91537879

Kontaktpersoner Frigg FK
Daglig leder
Nils Henrik Solum
post@frigg.no
mobil: 40215354

Kontaktpersoner eksternt
1) Sophie Steenstrup
Daglig leder- Sammen redder vi liv i idretten, Norges Fotballforbund
tlf: 93 83 06 52
Sophie.Steenstrup@fotball.no

2) Ingunn Berger
IngunnBerger.Saether@fotball.no

1) Hensikt med prosjektet
Alle spillere og ledere skal gjennom en kort innlæring i HLR. Dette dekkes basiskunnskap for å gjennomføre livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter. Innhold ytterligere beskrevet under organisering i punkt 3.

2) Utstyr
4 voksendukker (Be Sophie om 2 ekstra dukker).
2 hjertestartertrenere (2 på klubbhuset)
Klubben har også montert 1 aktiv hjertestarter på veggen på klubbhuset. Den er også regsitrert på 113.no

3) Organisering
Ute på fotballbanen:
1 stasjon med HLR på dukke (minimum 1 voksenperson) – 5 minutter
1 stasjon med -2- hjertestartere – 5 minutter
1 stasjon med stabilt sideleie (minimum 1 voksenperson) – 5 minutter
Minimum 2 voksenpersoner (foreldre eller eventuelt trenere)

Basisdager bør prioriteres ved gjennomføring

4) Tidsplan
6 spillere bruker ca 15 minutter. Beregner 3 min på bytte. 18minx4 grupper gir ca 80 min på 24 spillere.

Oppstart
Forslag mandag 30.august og tre uker forover

E-kurs med gratis tilgang
-Dette sendes ut til spillerne i forkant av læringen. Skal gjennomføres før praktisk øvelse.