Rekrutteringsplan 2018-2022

Styret til Frigg Oslo FK har vedtatt en rekrutteringsplan som strekker seg ut sesongen 2022. Målet er å gi alle spillere som ønsker å spille fotball og bandy i Frigg et tilbud. Ingen skal ekskluderes grunnet etnisitet eller økonomi. I tillegg ønsker vi å skape større engasjement blant foreldregruppene på årgangene, samt styrke trenerkorpset i klubben. Administrasjonen oppnevner en rekrutteringsansvarlig som vil ha ansvar for å følge opp de ulike rekrutteringstiltakene. Her er de ulike satsningsområdene:

Spillere:
Målgruppen er først og fremst barn og unge i nærområdet som ikke er tilknyttet en annen
fotballklubb, men spillere som er aktive i andre klubber og ønsker å spille i Frigg skal få et tilbud
dersom det avklares med deres nåværende klubb. Nærområdet består av skolene Marienlyst,
Majorstuen, Vinderen, Uranienborg, Ila, Bolteløkka. Det er i tillegg elever fra den Franske Skole,
Tyske Skolen, Ruseløkka, Skøyen og Northern Light som søker seg til Frigg.

Rekrutteringstiltak 1 – velkommen til fotball (oppstart vår):
Dato: Første uken i Mai
– Alle spillere over 5 år som har meldt interesse i løpet av våren skal få tilbud om å trene i mai
og juni

Rekrutteringstiltak 2 – velkommen til fotball (oppstart høst):
Dato: uke 34 & 35
– Første uken på skolen sendes det invitasjon til 1.klasse om tilbudet, gjennom foreldre
påmeldt velkommen til fotball. Treningene starter i uke 35.
Rekrutteringsansvarlig:
– Rekrutteringsansvarlig lager et skriv til foreldre med informasjon om oppstart, pris,
kommunikasjonskanal og treninger. Vi prøver aktivt å finne foreldre som skal starte på de
ulike skolene. Oppfordrer i skrivet foreldre til å stille som trenere (se under)

Rekrutteringstiltak 3 – flere jenter:
Dato: kontinuerlig
▪ Vi trenger å øke andelen jentespillere fra starten av for å sikre større bredde
i jentefotballen.
▪ En eller flere av følgende tiltak skal gjennomføres årlig:
• Trening på skolene med instruktør fra Frigg
• Egen jente-rekrutteringsdag
▪ En jentefotball-koordinator har ansvar for rekruttering av jenter,
koordineringen av aktiviteter i forbindelse med jentefotballen i Frigg.

Rekrutteringstiltak 4 – innmelding av nye spillere:
Dato: Kontinuerlig
Rekrutteringsansvarlig:
– Spillere som melder seg inn gjennom hjemmesiden skal få tilbakemelding fra
rekrutteringsansvarlig. Et eget rutineskjema for innmelding av spillere er utviklet og skal
benyttes.
– Nye spillere skal følges opp i etterkant av svar fra Frigg med tanke på innmelding, kontingent
og drakt

Trenere:
Frigg ønsker trenere med engasjement og kompetanse i alle ledd. Alle trenere skal tilbys
kompensasjon på lik linje, men vi ønsker frivillige trenere i den grad det er mulig. De viktigste
kriteriene for å være trener i Frigg er:
– Kompetanse – treneren skal ha et ønske om kursing og utvidet kompetanse. Klubben dekker
kursing tilsvarende nivået treneren jobber på
– Forpliktelse – treneren skal kunne stille opp til årgangens treninger
– Pedagogikk – treneren skal kunne se alle! Uansett nivå og interesse
– Spillerutviklingsorientert – treneren skal kunne trene enhver Frigg-spiller, uansett nivå og
interesse. Alle spillerne er like viktige og treneren skal ikke kreve noe særbehandling ift hvilke
spillere som trenes. Treneren er mest opptatt av utvikling og ikke resultat.

Rekrutteringstiltak 5 – trenere:
Dato: trenerteam bør være på plass før oppstart i januar og august
Rekrutteringsansvarlig:
– Rekruttere aktivt trenere i egne årganger. Kursing og planlegging av våren i uke 1-2 og høsten
i uke 33-34
– Rekruttere foreldre med barn i Frigg som ønsker å være med som trenere. Kursing og
planlegging av våren i uke 1-2 og høsten i uke 33-34
– Rekruttere eksternt ved NIH, OsloMet og UiO, samt trenerdatabasen

Foreldre:
Frigg ønsker et sterkt foreldreengasjement rundt barn og unge. Der vi skal sørge for at spillerne får et
godt sportslig tilbud og en trivselsarena, ønsker vi at foreldre bidrar rundt laget for å styrke trivsel i
gruppen og sørge for at trenerteamet kan fokusere på det sportslige. Vi har mange gode eksempler
på foreldreforetak i klubben som kveldsmat på klubbhuset, felles avslutninger og mye annet. Dette
ønsker vi å styrke slik at flest mulig får disse opplevelsene.
Dato: foreldremøte ved oppstart januar/april
Rekrutteringsansvarlig:
– I samråd med kullkoordinator på årgangene foreslå og avklare ulike roller som behøves eller
ønskes av foreldrene