Bli medlem

BETINGELSER OG PRAKTISK INFORMASJON OM INNMELDING OG OVERGANGER

Les mer om fotballtilbud

Les mer om bandytilbud

Gå til innmeldingsskjema for spillere i barnefotball eller barnebandy
Dette er skjemaet for barn som er yngre enn 12 år (eller fyller 12 år i løpet av året)

Gå til innmeldingsskjema for spillere i ungdomsfotball
Dette er skjemaet for spillere er mellom 13 og 19 år (eller fyller 13 år i løpet av året)

Gå til innmeldingsskjema for spillere i seniorfotball eller seniorbandy
Dette er skjemaet for spillere over 18 år som ønsker å delta på et av våre seniorlag.
Almene medlemmer benytter også dette skjemaet.