Informasjon om dommere

fotball

Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter.

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen.

Det kan være fornuftig å arrangere årlig klubbdommerkurs i klubben.

Å være dommer kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig å skape et godt dommermiljø hvor dommerne føler seg viktige og som en naturlig del av klubbmiljøet. Gi dem utstyr og oppfølging. Det er lurt å dresse opp de nye dommerne med en enkel utstyrspakke.

Oppfølging og veiledning på feltet vil være viktig for at dommere skal føle større trygghet, samtidig som de far økt sin kompetanse. For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen, mens det for klubbdommere er klubbens oppgave.

Samlinger med dommerrelaterte tema er med på a skape et dommermiljø. Det kan også være verdifull læring for spillere og trenere.

Dommerkontakten er en rolle i klubben som er viktig for a legge til rette for dommerne i klubben.


Det er flere fordeler med a etablere et stort og godt dommermiljø i klubben.

  • Femmer- og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
  • Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
  • Oppgaven med am ed å skaffe dommere til kampene blir lettere
  • Lagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede l aget sittLagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt
  • Turneringer som klubben arrangerer, dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
  • Klubben kan slippe unna gebyrer for manglende antall dommere

Oversikt over klubbens dommere finnes på https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=d&fiksId=173&a=#personer

bandy

  • Klubbdommerkurs gjennomføres årlig
  • Klubbdommere motiveres til videreutdanning som dommere
  • Målet er til enhver tid å ha 1 forbundsdommer bandy i klubben

Oversikt over klubbens bandydommere finnes på; www.Frigg.no/bandy