Kampgjennomføring høsten 2020

Til hver kamp trenger vi

Kampvert

Oppgaver

 • Kontakte motstander og dommer i god tid før kamp pr epost. (adresser finnes på kampsiden til den enkelte kamp på fotball.no) –
  Her finner du mal for epost som skal sendes
 • Sørge for at publikum er i egen sone på motsatt side av lag/spillere (Se bilde). Publikum skal ikke være inne på kunstgresset, må være på asfalt utenfor kunstgress i egen sone. Alle skal holde 1 meters avstand.
 • Skaffe kontaktinformasjon for de som er tilstede. Det vil si:
  • Skrive ut lister (5 stk) som tas med på kampen
  • Fylle ut lister med kontaktinformasjon for publikum
  • Lister føres for å kunne gjennomføre smitteoppfølging om nødvendig. – link til liste
  • Sende lister fra bortelag og utfylte lister til post@frigg.no etter kamp
  • Klubben bevarer listene i 10 dager før de slettes

Kampvert informasjon

Garderober er stengt inntil videre.

Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.

Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.

Bortelagets oppgaver finnes her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#179288

Lag over 12 år:

Både hjemme- og bortelag: ALLE som er sportslige deltagere (spillere, trenere, lagledere) skal stå i FIKS. Det er KUN disse som har lov å være på kunstgresset. (Pluss kampvert). Se soner her.

Lag 6 til 12 år:

Hjemmelag: ALLE som er sportslige deltagere (spillere, trenere, lagledere og dommere) skal stå i SPOND-arrangement som deltager). Det er KUN disse som har lov å være på kunstgresset. (Pluss kampvert).

Bortelag: Skal sende en komplett deltagerliste senest 6 timer før kamp til kampvert, med kopi til post@frigg.no

Publikum som møter frem skal det noteres navn og mobilnummer på følgende liste før kampen: Mal for navneliste

Trener/årgangsansvarlig

Kommunisere følgende til spillere/foresatte

• Ikke se på kamp om det ikke er nødvendig for spilleres tilstedeværelse. Maks 1 voksen pr spiller.
• Hold avstand til alle andre.
• Ved kamper på små baner (3, 5, 7, 9-er): Publikum skal holde seg ved sin bane/sone.
• Publikum er i egen sone. (Se bilde).
• Publikum skal ikke være inne på kunstgresset, alle må være på asfalt utenfor kunstgress i egen sone hele tiden.
• Publikum skal holde 1 meters avstand.
• Før/etter kamp/trening: Ankom og forlat banen UTEN å komme i kontakt med lag som trener/spiller kamp på andre deler av anlegget.
• Lag som trener: Det er IKKE tillatt å forlate sitt område for å se på kamper på andre baner.

Fra fotballens koronahåndbok

Arrangørklubbens ansvar 

 • Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med Koronahåndboksens kapittel for kampgjennomføring. 
 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet. 
 • Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling 
 • Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre. 
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. 
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  
 • Det skal informeres om hvorfor det føres lister. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  
 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimumref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.  
 • Hjemmelaget ved kampvert, eransvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Dommerens ansvar 

 • Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom, eller kretsen der kretsen er de som har satt opp dommer.
 • Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet. 
 • Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling. 
 • Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone. 
 • Under kampen gjelder vanlige regler.