Lagets organisering

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for de ulike rollene:

Beskrivelse: Klubben drives basert på at det viktigste er å gi et sportslig utviklingstilbud. Barne- og ungdomsfotballen skal først og fremst drives for å kunne gi alle et tilpasset tilbud. Ungdomsfotballen skal fokusere på lag- og spillerutvikling. Barnefotballen skal fokusere på enkeltspilleres mestring og trivsel, ikke på «lagmaskin» og resultatmål.

Ressurser:

Seniorfotball:

Seniorfotballen er en viktig arena for både spillere som ønsker å utvikle seg og de som er med mest for det sosiale. Frigg skal derfor ha et godt tilbud både i topp og i bredden. For å kunne være en utviklingsklubb må Frigg ha et kompetitivt seniorlag innenfor klubbens økonomiske ressurser, på dame- og herresiden. Unge spillere i klubben skal se på seniorfotballen som en arena de kan videreutvikle seg på.

Ungdom:

Organiseringen av ungdomsfotballen skal bygge videre på Frigg sine prinsipper om at alle skal med. Alderen 13-19år er dessverre preget av mye frafall. Frigg skal jobbe aktivt for at alle spillere skal ha et tilbud uansett nivå og interesse. Klubben har en målsetting om å utvikle lag som kan hevde seg i ungdomstrinnene. Det viktigste er allikevel utviklingen til hver enkelt spiller.

Barnefotball:

Barnefotballen skal være en arena for idrettsglede, utvikling og trygghet. Frigg skal ha et mål om at alle spillerne går til og fra trening med et smil om munnen. Gjennom et differensiert tilbud skal Frigg sørge for spillerutvikling på alle interesse-nivåer.

 • /kullkoordinator

Alle årganger skal ha en kullkoordinator. Kullkoordinator har ansvaret for det sportslig opplegge for kullet i samråd med klubben og sportslig leder. For mer informasjon om trenerrollen se punkt 4.5 i klubbhåndboken

 • (bandy & fotball)
 • Ved hjemmekamp:
  • I forkant:
   • Ordne dommer. Dommer i barnefotballen er foreldre.
   • Informere alle som skal spille om hvem som skal spille, hvor de skal møte, når de skal møte og motstander.
  • Kampdag:
   • Organiser klargjøring av bane (jage hobbyspillere, flytte mål, markere bane). Spør om hjelp fra trener hvis det er noe de lurer på. F.eks. banestørrelse.
   • Anvise til publikumside. Det er motsatt side av der innbytter og trener står.
   • Høre om det er noe kampleder/trener trenger hjelp til.
 • Ved bortekamp:
  • I forkant:
   • Informere alle som skal spille om hvem som skal spille, hvor de skal møte, når de skal møte og motstander.
   • Sørg for at alle spillere har transport til kampen.
  • Kampdag:
   • Anvise til publikumside. Det er motsatt side av der innbytter og trener står.
   • Høre om det er noe kampleder/trener trenger hjelp til.
   • Sørg for at alle kommer seg hjem fra kampen.  
 • Ved hjemmekamp:
  • I forkant:
   • Kontakt dommer senest siste hverdag før kampfor å sjekke at han/hun kommer.
   • Få bekreftelse om at spillere som er tatt ut stiller til kampen.
  • Kampdag:
   • Få kamprapport få trener. Sjekk om det er endringer, ved endringer oppdatert manuelt. Sjekk om draktnummer stemmer overens med spillernes nummer.
   • Ønsk motstanderlag og dommer velkommen. Vise de hvor garderoben er hvis de ønsker det.
   • Gi kamprapport til motstanders lagleder for deres oppdateringer, deretter gis den til dommeren
   • Organiser klargjøring av bane (jage hobbyspillere, flytte mål, markere bane). Spør om hjelp fra trener hvis det er noe de lurer på. F.eks. banestørrelse.
   • Anvise til publikumside. Det er motsatt side av der innbytter og trener står
   • Oppdater gjerne Facebooksiden/informasjonskanalen til kullet med status underveis i kampen, evt. deleger oppgaven. Kun hvordan det går med laget, ikke nevn enkeltspillere med navn.
  • Etter kamp:
   • Signer kamprapport sammen med motstanders lagleder og dommer
 • Ved bortekamp:
  • I forkant:
   • Ordne felles transport fra klubbhuset. Det er smart å alltid ha fellesavreise til bortekamper, det gjør det enklere å vite at alle har transport til kampen.
   • Være sikker på at det er nok biler slik at alle det er plass til alle spillere og trener. Få en bekreftelse at spillere stiller ved avtalt oppmøtetid på klubbhuset. 
  •  Kampdag:
   • Møte lagleder for hjemmelaget, han skal ha kamprapport.
   • Sjekk med trener om det er endringer i troppene, oppdater i så fall manuelt. Sjekk draktnummer, ingen kan være like.
   • Gi laglederkort/kamprapport tilbake til hjemmelagets lagleder (evt dommer).
   • Oppdater gjerne Facebooksiden vår med status underveis i kampen, evt. deleger oppgaven.
  • Etter kamp,
   • Signer laglederkort/kamprapport sammen med hjemmelagets lagleder og dommer
   • Sørg for at alle spillerne har transport hjem

En foreldrekontakt er linken mellom kullkoordinator og foreldrene. Foreldrekontakten fungerer som leder for laglederne på kullet. I en årgang er foreldrekontakten kanskje den viktigste personen for å koordinere det utenom-sportslige. Oppgavene til foreldrekontakten er:

 • Informere lagleder om hva som forventes av en lagleder.
 • Leder for foreldreteam.
 • Holde laglederteam møte når det er nødvendig.
 • Ha jevnlig dialog med kullkoordinator.
 • Avholde foreldremøter når nødvendig i samarbeid med kullkoordinator/klubben.