Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben benytter Spond som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene gjennom Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene.

Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett http://minidrett.nif.no/  Denne må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine personopplysninger.

a. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales ved påmelding for hvert år. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben har kun én type medlemskontingent. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

b. Øvrige avgifter

Treningsavgiftene fastsettes av styret og gruppene (fotball og bandy) på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Oversikt finnes på klubbens hjemmeside.

Andre avgifter kan – som egenandeler i forbindelse med deltakelse på fotballskole, cuper, kurs, ekstra treningsaktiviteter gjennom akademiet, bandyaktiviteter og annet – bestemmes og sendes ut for hvert enkelt arrangement. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

For å se hva som er gjeldende avgifter for året så kan det sees her: