Styret 2023

Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2023 (etter årsmøte 2/3-2023)

Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)

Nestleder: Cecilie Moe (cecilie.moe@hotmail.com | 40039681)

Resterende medlemmer av styret er listet opp i vilkårlig rekkefølge og kan kontaktes pr. mail post@frigg.no

Helge Sæther

Hanne Neby

Helge Helguson Neumann

Alex Krohg

Benedicte Heitmann Akerø

 

Varamedlemmer

Glenn Flandorfer

Tor Audun Sørensen (TorAudun.Sorensen@nif.idrett.no)