Generelt om forsikring

Ved skade og behandling: Gå til Skader og forsikring

Fotball

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for a være dekket av forsikringsordningen. Friggs administrasjon registrerer alle spillere som er i sitt 12. leveår i FIKS.

Bandy

Forsikring for utøver i Bandyavdelingen opp til 12 år: Disse er dekket av idrettens barneforsikring. Forutsetning er betalt medlemskontingent i Frigg Oslo FK for de årganger som dette kreves, og ellers registrert i klubbens medlemsregister.

Forsikring for utøver i Bandyavdelingen: Spilleberettigelse og lisens (tillatelse til å delta på trening og kamper) krever følgende:

Lagledere i bandyavdelingen for lag eldre enn 12 år har ansvar for at alle spillere har løst lisens, praktisk gjøres dette i samarbeid med daglig leder før sesongsstart.

Klubbforsikring

Klubben er forsikret i If forsikring:

SP406836.7.2 Inventar og utstyr

SP711731.5.1 Ansvar If klubbforsikring

  • Bedriftsansvar
  • Produktansvar
  • Kriminalitetsforsikring
  • Styreansvar

SP711731.5.1 Person If klubbforsikring Alle medlemmer

  • Kollektiv ulykke Standard

SP406836.7.2  Person If klubbforsikring Ansatte

  • Yrkesskade
  • Reise til og fra arbeid