Retningslinjer knyttet til materiell

Klubbens utstyrsleverandør er for tiden Nike og Torshov Sport. Annethvert år får klubbens spillere mellom 6 og 19 år et draktsett bestående av drakt, shorts og strømper. Utstyret er dekket gjennom treningsavgift og er spillerens eiendom og ansvar.

Der det er behov for bortedrakter i henhold til krav i seniorfotballen vil dette være tilgjengelig. For yngre lag er ikke bortedrakt tilgjengelig og det spilles med vester for å skille lag med samme farger.

Fotballutstyr

Senior herrer og U21 har eget utstyr som kun de disponerer og oppbevarer selv. Damelaget har også eget utstyr som de disponerer og oppbevarer selv.

Barne- og ungdomslagene har et felles utstyrsrom. Der finner man alt nødvending til trening og kamp. Der er det baller i alle størrelser, vester, kjegler i forskjellige former, stige og små mål. Utstyrsrommet har en kodeboks på utsiden som inneholder en nøkkel til rommet. Det er kun kullkoordinatorer som skal kunne koden og det er de som har ansvar for å låse opp og igjen. Spillere har ikke lov til å oppholde seg på utstyrsrommet. Det er kullkoordinator som har ansvaret for at utstyrsrommet er ryddig, og at alt utstyr man bruker på trening blir tatt med tilbake igjen.

Innkjøp av nytt utstyr skjer hovedsakelig to ganger i året. Den ene er ved 1.mars. Da kjøper man inn utstyr for kommende sesong. Den andre er 1.november, da kjøper man inn utstyrs som trengs om vinteren. Det er mulig å fylle på før fotballskolen i uke 33 da behovet for ekstra fotballer er stort. Vi har stort svinn på baller, derfor har vi en opptelling av ballen hver måned for å få bedre kontroll på hvor mange vi har i de ulike størrelsene, og eventuelt hvor mange vi har mistet i den perioden.

Bandyutstyr

Bandyutvalget styrer utstyrsrutiner for bandylagene i Frigg. For personlig utstyr har vi en side med tips og råd om bandyutstyr for barn.