Retningslinjer ved ulykker med alvorlige personskader eller død

Retningslinjer ved ulykker med alvorlige personskader eller død

I Frigg skal alle ulykker med alvorlig personskader eller død blant våre medlemmer, trenere eller andre frivillige varsles til daglig leder for videre håndtering i henhold til beredskapsplanen.

1.1.Formålet med retningslinjene er å avlaste ledere og medlemmer i en uforutsett hendelse når utøvere, trenere, ledere eller andre frivillige som er under trening eller på reise (til/fra kamp, cup, arrangementer osv). blir involvert i en ulykke som medfører alvorlig personskade eller død.

1.2.Når daglig leder varsles husk at:

 • –  Du gir så god informasjon om hendelsen som du kan som for eksempel;

o Hvem er involvert
o Hva har skjedd
o Hvor har dette skjedd
o Når skjedde det

 • –  Hva ønsker du eventuelt bistand til?
  o Varsling av pårørende hjemme/utlandet o Fagpersoner (psykolog/prest etc.)
  o Bistand til hjemtransport etc.
  o Andre ting?

 • –  Presse/medier – henvis til daglig leder
  • Daglig leder oppretter logg, se eksempel 2.4, seksuell trakassering, Frigg Oslo Fk oppretter logg.

I Kritiske, akutte og større hendelser:

Øvrige punkter er gjeldende

Beredskapsgruppen tilkaller nødetater og rådfører seg med fagpersoner. Frigg Oslo Fotballklubb setter fokus på ivaretagelse av mennesker, i forkant, under og i etterkant av uønskede hendelser. Vi ønsker å unngå kritiske og alvorlige hendelser, men hvis det oppstår ønsker vi en effektiv og trygg håndtering av situasjonen i samarbeid med nødetater og fagpersoner.