Klubbens organisering

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned.

Innkalling til årsmøtet annonseres på frigg.no.

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets og administrasjonens arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtets oppgaver fremkommer av Friggs Lov.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Alle medlemmer har forslagsrett for årsmøtet. Forslag må være sendt til styret (styreleder@frigg.no) i innen to uker før møtet.


Protokollen fra årsmøtet legges på idrettslagets dokumentarkiv på frigg.no.

For øvrig oversikt over klubbens organisering henviser vi til klubbhåndboken i toppmenyen på denne siden.