Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben eier ingen baner, men samarbeider tett med Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets/Oslo Fotballkrets/Oslo Bandykrets om bruken av Frogner Stadion, Marienlyst kunstgress, Marienlyst grus, Tørteberg Kunstgress og Tørteberg naturgress. Samlebetegnelsen for de to siste er Friggfeltet. Det er en målsetting at naturgressbanen skal rehabiliteres som en kunstgressbane. I tillegg har klubben som målsetning å kunne utvikle Marienlyst grus til en kunstgressbane. Klubben savner gode innendørs fotballmuligheter om vinteren. Skolegymsaler brukes av de yngre årganger.

Frigg Oslo FK har som mål å

  • Opprettholde gode spilleforhold på alle baner
  • Ha gode treningsfasiliteter til alle lagene

Klubbhuset og garderobene i Gydas Vei 14 skal være et sted hvor klubbmiljøet i Frigg skal skapes og utvikles. Klubbhus og garderober er forbeholdt trenere og spillere og er åpent i ukedagene på dagtid og under aktivitet på banen. Medlemmer i Frigg og ulike grupperinger i klubben har mulighet til å booke storsalen på klubbhuset på klubbens hjemmesider: https://cms.frigg.no/?page_id=718

Alle lagene som benytter seg av garderobeanlegget har et ansvar for å vedlikeholde lokalene. Det settes opp vaske- og ryddeplan for garderober og utstyrsrom før sesongstart. Utstyret på utstyrsrommet er felles for klubbens medlemmer. Det er kun kullkoordinatorer som har tilgang på utstyrsrommet og spillere skal ikke inn i utstyrsrommet. Utstyr skal kun lånes ut ved avtale med klubbens administrasjon.

Seniorlagene har eget utstyr de oppbevarer og benytter seg av.

Bandy lokaliseres vinterstid hovedsakelig på Frogner Stadion.