Retningslinjer Frigg Oslo FK

Retningslinjer Frigg Oslo FK

Retningslinjer for alle klubbens medlemmer

 • Vi respekterer hverandre og har nulltoleranse for mobbing og dårlig oppførsel i enhver form. Vanlig folkeskikk holder lenge!
 • Ta vare på hverandre når vi vinner og når vi taper
 • Husk: FRIGG ER DIGG!

Retningslinjer for spillere

 • Møt presis til trening og kamp
 • Meld alltid ifra hvis du ikke kan møte til trening eller kamp
 • Gi alltid ditt beste på trening og i kamp!
 • Kom på trening for å utvikle deg selv og dine lagkamerater
 • Respekter dommeren og trenerens avgjørelser
 • Ta del i fellesoppgaver med en positiv holdning
 • Hjelp til å samle utstyr etter trening og kamp
 • Rydd etter deg både innendørs og utendørs
 • Vis lojalitet til lag og klubb
 • Vis FAIR PLAY i praksis!

Retningslinjer for trenere

 • Husk at du er et forbilde for spillerne og oppfør deg deretter!
 • Vise, prøve, forklare, øve. 1 gram teori til 1 tonn trening
 • Lær spillerne respekt og toleranse
 • Gi ros og oppmuntring for å skape trivsel
 • Ta ansvar for spillernes oppførsel på banen og unngå kjefting på spillere og dommere
 • Vær en god ambassadør for Frigg Oslo FK
 • Sett utøverens helse, miljø, og sikkerhet først!

Retningslinjer for foreldre

 • Støtt opp om klubbens arbeid
 • Møt opp på kamp og trening for å støtte og oppmuntre alle spillere – i med- og motgang!
 • Ta ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og FAIR PLAY
 • Respekter trenerens kampledelse
 • Respekter dommerens avgjørelser
 • Være en god medspillere – opptre positivt og støttende!

Retningslinjer Sosiale Medier

Hvorfor skal Frigg være på sosiale medier?

Vi ønsker å bruke de sosiale mediene først og fremst til å organisere lag og treningsgrupper.

 

OPPRETTING AV KONTOER I SOSIALE MEDIER

Ø Kontoer med Frigg-navnet i seg, søkes om og kan opprettes av søker etter godkjennelse

Ø Webansvarlig skal ha administratortilgang til kontoen

Ø Søknad om oppretting av konto må inneholde navn på én hovedansvarlig/dialogansvarlig for forumet.

 

BRUK AV KONTOER MED FRIGG-NAVNET

Ø Alle ytringer på kontoene skal være partipolitisk og religiøst nøytrale og

ikke virke diskriminerende på noen måte.

Ø Det kan kun informeres om arrangementer, nyheter og annet som er av betydning for

medlemmene våre.

Ø All kontakt med medlemmene skal være direkte relevante for deres aktiviteter i klubben. Kontakt angående forhold som ikke er relevante for medlemmets direkte tilknytning til klubben er ikke tillatt.

Ø All kontakt med medlemmene skal gå via grupper og kanaler som er tilgjengelige for alle gruppens medlemmer. 1-til-1 kommunikasjon bør ikke foregå via sosiale medier, men i dertil egnede forum, som spillermøter etc.

Ø All kontakt med andre idrettlags medlemmer skal gå via klubbenes offisielle kanaler. 1-til-1 kommunikasjon skal ikke forekomme via sosiale medier eller på andre måter.

Ø Saksbehandling overlates til andre kanaler.

 

ANSATTES BRUK AV SOSIALE MEDIER PRIVAT

Ø Vær bevisst din rolle i Frigg Oslo FK ved all bruk av sosiale medier

Ø Husk at regler om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikt mv som du

forholder deg til i din rolle i Frigg Oslo FK også gjelder når du opptrer som privatperson i sosiale

medier

Ø Husk at internett er permanent. Vis varsomhet!