Utdanning/Kompetanse

Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige og ansatte som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter.

Frigg som klubb legger stor vekt på kompetanse og deltar hvert år på kurs og seminarer for trenere/ledere og andre. Klubben har nærmest til enhver tid en rekke trenere på NFF/UEFAs ulike kurs for sportslig personale.

Kriteriene for utdanning/kompetanse på nivå 1 i kvalitetsklubbsystemet gir følgende føringer:

Styret

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til handtering av utfordringer i styrevervet. En kvalitetsklubb har satt utdanning av styret i system.

Trenere

Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.

Klubbens arbeid med kompetanseheving

Frigg ønsker relevant kompetanse i alle ledd av organisasjonen. Klubben har følgende kompetansemål for de ulike rollene iht kvalitetsklubb-kravene:

  • Styreleder & styremedlemmer – minimum FLK1
  • Administrasjon – minimum FLK1
  • Sportslig leder – UEFA B-lisens, NFF trenerveilederkurs
  • Kullkoordinator – minimum UEFA C-lisens, helst B-lisens
  • Trenere – UEFA C-lisens
  • Trenerassistenter – barnefotballkvelden
  • Foreldrekontakt & lagleder – intern kursing