Fair Play-ansvarlig

Overordnet mål: Utvikle, forankre, synliggjøre hva klubben definerer som Fair Play

Konkrete oppgaver:
– Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play
– Utarbeide en årlig Fair-play plan
– Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte
– Kontaktpunkt for NFF og OFK i Fair-play arbeidet
– Utarbeide tiltak for å forbedre Fair-play i Frigg
– Synliggjøre Fair-play innenfor klubben, på nettsider og i relevante dokumenter