Fair Play-ansvarlig

Overordnet mål: Utvikle, forankre, synliggjøre hva klubben definerer som Fair Play

Konkrete oppgaver:
– Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play
– Utarbeide en årlig Fair-play plan
– Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte
– Kontaktpunkt for NFF og OFK i Fair-play arbeidet
– Utarbeide tiltak for å forbedre Fair-play i Frigg
– Synliggjøre Fair-play innenfor klubben, på nettsider og i relevante dokumenter

Plan for arbeid med Fair Play i 2022
– Fair Play kampanje skal sendes ut til alle medlemmer i løpet av september 2022
– Fair Play-skolen skal arrangeres i etterkant av sesongen 2022. Kullkoordinatorer får en gjennomgang fra Fair Play-ansvarlig før de holder Fair Play-skolen for sine kull.