FIKS-ansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubbens roller og personer er oppdatert i FIKS og at klubben innehar den nødvendige kompetansen som omhandler FIKS

Konkrete oppgaver:
– Brukeradministrasjon – sørge for at de relevante personene har de riktige tilgangene
– Brukeropplæring – sørge for at relevante personer har nødvendig kunnskap om FIKS i forhold til rollen
– Overgangsansvarlig – håndtere og godkjenne overganger til og fra klubben
– Lagpåmelding i FIKS
– Oppdatere spillerlister i FIKS
– Oppdatere baneinformasjon ovenfor kretsen