Klubbinformasjon

Frigg Oslo FK
Besøks- og postadresse: Gydasv. 14 – 0363 OSLO
Kontordager: Mandag – Fredag
Åpningstider: Tirsdag og torsdag 12:00 – 16:00
Bankkonto: 70380523556
Telefon: 22692073
Telefax: 22692073
E-post: post@frigg.no
Hjemmeside: http://www.frigg.no
Klubbfarger: Blå/hvit, Blå
Andre farger: Rød, Rød
Arena(er): Frogner stadion
Marienlyst kunstgress
Tørteberg kunstgress

Annen viktig informasjon:

Orgnr: 974965372

Klubbens registreringsnr i idrettsregister: GR03010083260

Kontoret har normal åpningstid tirsdag og torsdag kl. 12:00 – 16:00. På grunn av aktiviteter i klubbhus/garderober og baneanlegg, vil kontoret kunne være ubetjent i kortere perioder.

Følgende e-postadresser kan benyttes for direkteadresserte henvendelser:
Generelle henvendelser til klubben :
Henvendelser vedrørende medlemskap, endringer av medlemsopplysninger, adresseforandringer, kontingentinnbetalinger osv:
post@frigg.no

Henvendelser vedrørende faktura
post@frigg.no

Henvendelser vedrørende tilbakebetaling av utlegg fra medlemmer og tillitsvalgte:
Følg instruksjonene her: https://cms.frigg.no/faktura/

Hvem gjør hva i Frigg?

Her ser du hvem som gjør hva i Frigg:

ADMINISTRASJONEN:
Daglig leder Nils H. Solum. Epost: post@frigg.no

Kontordager: Mandag – Fredag
Åpningstider: Tirsdag og torsdag 12:00 – 16:00
Hovedoppgaver:
• Sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes.
• Sørge for at klubbens budsjetter nås og lede og disponere klubbens ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise en bærekraftig utvikling.
• Sørge for at medlemsregister er àjour, samt utsende og inndrive kontingenter og avgifter knyttet til medlemsskap og aktivitet i klubben.
• Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med fotballklubbens medlemmer, leverandører og andre idrettslige forvaltningsorganer samt offentlige myndigheter.

Sportslig leder & A-lagets trener Magnus Aadland. Epost: magnus@frigg.no
• Hovedtrener for klubbens A-lag i 3. divisjon
• Sportslig leder med ansvar for å gjennomføre Friggs sportsplan

Klubbutvikler Endre Theimann. Epost: endre@frigg.no
• Kontaktperson for trenere i klubben.
• Trenerveileder
• Ansvarlig for banefordeling
• Ansvarlig for fotballskolene
• Kullkoordinator G2008
• Akademitrener

Klubbutvikler Marthe Keiseraas Epost: marthe@frigg.no

 • Jente-ansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Trenerveileder
 • Kullkoordinator for alle jentekull
 • Akademitrener

Klubbutvikler Hanne Neby. Epost: hanne@frigg.no

 • Kvalitetsklubb-ansvarlig
 • FairPlay-ansvarlig
 • Utstyrsansvarlig
 • Ansvarlig for kontrakter og politiattest
 • Trenerveileder
 • Kullkoordinator for G2014, G/J2015, G/J2016
 • Akademitrener

Driftsleder Hamid Nakhostin.
• Drift og vedlikehold av klubbhus og anlegg, administrativ bistand, kontakt med medlemmer og andre praktiske gjøremål. Epost: hamid@frigg.no

Info/henvendelse vedrørende Frigg Cup:
www.frigg-cup.no

Henvendelser vedrørende Friggs Fotballskole:
endre@frigg.no
Henvendelser vedrørende Frigg.no:
STYRET OG STYREMEDLEMMENES ANSVAR: