Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Å spille kamp er et høydepunkt for både store og små. Derfor ønsker Frigg at rammene skal ligge til rette for at kampen gir gode opplevelser for alle involverte – spillere, dommere, foreldre og andre tilskuere. Klubben skal sette sin ære i at motstanderen skal ha en god opplevelse av å komme til Frigg. Følgende tiltak skal gjøres av kampvert for at kampen blir en god opplevelse:

 • Før kampen:
  • Påse at banen er tilstrekkelig tilrettelagt og mål er på plass
  • Ønske motstanderlag og dommer velkommen
  • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter og førstehjelpskrin ligger
 • Under kampen:
  • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommeren er innen rimelighetens grenser
  • Påse at tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen og at det holdes en positiv tone gjennom kampen
 • Etter kampen:
  • Takke begge lag og dommer for kampen
  • Rydde banen for utstyr

Til hver hjemmekamp innkalles det kampvert med oppskrift for gjennomføring som beskrevet. Dette gjøres som en egen oppgave i arrangementsinnkalling i Spond.