Fotballtilbud


Dette er skjemaet for barn som er yngre enn 12 år (eller fyller 12 år i løpet av året)


Dette er skjemaet for spillere er mellom 13 og 19 år (eller fyller 13 år i løpet av året)


Dette er skjemaet for spillere over 18 år som ønsker å delta på et av våre seniorlag.
Almene medlemmer benytter også dette skjemaet.

Likt for alle årganger
Basis er 1 trening i uka. Dekkes av treningsavgift- og kontingent.
Alle som er medlem og lagt inn i Spond blir invitert til denne treningen i Spond
Ingen skal ekskluderes – hvis økonomi er et problem, ta kontakt!
Ekstra koster fra 250 – 500 pr måned, super fra 500 – 1000 avhengig av antall økter hver uke
Påmelding til ekstra- og supertilbud legges ut i Spond (periodevis)
Hvis man skal være med på Super skal man IKKE betale for Ekstra

Frigg ønsker ikke at noen ekskluderes grunnet økonomi. Se denne siden for informasjon om dette: https://cms.frigg.no/?p=6913 

For informasjon om den enkelte årgangen kan du velge årgang under:

 • For spillere født i 2018: Les om tilbudet til Velkommen til fotball.

  Treningstilbud
  Basis: Onsdag 16:15-17:15

  Hovedsesong
  Mai – Oktober

  Kamptilbud
  OBOS Miniliga 3er-cuper

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jacqueline Post. Koordinator kan nås på jacqueline@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 17:15-18:15
  Ekstra: Torsdag 15:00-16:00
  Super: Mandag 15:00-16:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  OBOS Miniliga 3er-cuper

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jacqueline Post. Koordinator kan nås på jacqueline@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 17:30-18:30
  Ekstra: Mandag 15:00-16:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  OBOS Miniliga 3er-cuper

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 16:15-17:15
  Ekstra: Torsdag 15:00-16:00
  Super: Mandag 15:00-16:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  OBOS Miniliga 3er-cuper

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 17:30-18:30
  Ekstra: Mandag 14:45-16:00
  Super: Torsdag 15:00-16:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 5er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Marthe Keiserås. Koordinator kan nås på marthe@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 17:30-18:30
  Ekstra: Mandag 15:00-16:00
  Super: Torsdag 15:00-16:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 5er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 17:20-18:30
  Ekstra: Tirsdag 14:45-16:00
  Super: Lørdag 09:20-11:00

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 5er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Gustav Morthens. Koordinator kan nås på gustav.morthens@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 16:00-17:20
  Ekstra: Mandag 16:00-17:20
  Ekstra: Fredag 16:00-17:20
  Super: Torsdag 16:00-17:20

  Hovedsesong
  April – Oktober – ekstra vintertilbud
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 5er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Endre Theimann. Koordinator kan nås på endre@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 17:20-18:30
  Ekstra:Tirsdag 15:45-17:00
  Super: Lørdag 09:20-11:00

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 7er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Gustav Morthens. Koordinator kan nås på gustav.morthens@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 17:30-19:00
  Ekstra: Torsdag 16:00-17:30 og Fredag 16:00-17:30
  Super: Tirsdag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Helgecuper og/eller serie 7er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Carlos Rio-Moe. Koordinator kan nås på carlos@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 16:00-17:30
  Ekstra: Torsdag 16:00-17:30
  Super: Lørdag 11:00-12:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Kristine Hay. Koordinator kan nås på kristine.h.hay9@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 16:00-17:30
  Ekstra: Torsdag 16:00-17:30 og Lørdag 09:30-11:00
  Super: Fredag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 17:30-18:30
  Ekstra: Torsdag 16:00-17:30
  Super: Lørdag 11:00-12:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Aksel Sinding. Koordinator kan nås på akselfredriksinding@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Torsdag 16:00-17:30
  Ekstra: Tirsdag 16:00-17:30 og Lørdag 09:30-11:00
  Super: Mandag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Kristian Belovsky. Koordinator kan nås på kristian@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 16:00-17:30
  Ekstra: Tirsdag 16:00-17:30
  Super: Lørdag 11:00-12:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Solveig Skattebo. Koordinator kan nås på solveig.skattebo@hotmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 16:00-17:30
  Ekstra: Torsdag 16:00-17:30 og Fredag 16:00-17:30
  Super: Mandag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 9er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Sigve Solberg. Koordinator kan nås på sigvesolberg24@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 17:30-18:30
  Ekstra: Fredag 16:00-17:30
  Super: Lørdag 11:00-12:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Simon Frigessi. Koordinator kan nås på simongladfri@gmail.com
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Tirsdag 19:00-20:30
  Ekstra: Onsdag 19:00-20:30 og Lørdag 11:00-12:30
  Super: Fredag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Roar Halvorsrud. Koordinator kan nås på roarhalvorsrud@yahoo.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 17:30-18:30
  Ekstra: Torsdag 19:00-20:30
  Super: Fredag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Marthe Keiserås. Koordinator kan nås på marthe@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 19:00-20:30
  Ekstra: Onsdag 19:00-20:30 og Torsdag 17:30-19:00
  Super: Fredag 17:30-19:00

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Endre Theimann. Koordinator kan nås på endre@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 17:30-18:30
  Ekstra: Torsdag 19:00-20:30
  Super: Fredag 16:00-17:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson

  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 19:00-20:30
  Ekstra: Tirsdag 19:00-20:30 og Torsdag 19:00-20:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 19:00-20:30
  Ekstra: Tirsdag 19:00-20:30 og Torsdag 19:00-20:30

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Jonas Lorentzen. Koordinator kan nås på jonas@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Onsdag 19:00-20:30
  Ekstra: Torsdag 17:30-19:00

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Carlos Rio-Moe. Koordinator kan nås på carlos@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!


 • Treningstilbud
  Basis: Mandag 17:30-18:30 og Tirsdag 19:00-20:30 og Fredag 17:30-19:00

  Hovedsesong
  Året rundt
  Kamptilbud
  Serie 11er

  Priser
  Satser for sesongen finner du her. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og gebyr. Treningsavgiften dekker blant annet utetrening i sesong og forsikring. 

  Kontaktperson
  Kullkoordinator for årgangen er Kristian Belovsky. Koordinator kan nås på kristian@frigg.no
  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!