Stian Mæland

Født

1991 

Rolle i Frigg

Klubbutvikler

Kullkoordinator G2007

Kullkoordinator G2012

 Utdanning og kurs

Master Sports Management fra NIH (ferdig mai 2019)

NFF Grasrottreneren

UEFA B

FLK 1

Vært i Frigg siden

Høst 2016

Historikk som spiller
Stavanger IF

Ready

Norges Idrettshøgskole Idrettslag (NIHI)

Historikk som trener
Frigg FK