Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.

Det innebærer:

 • Styret oppnevner en politiattestansvarlig.
 • Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.
 • Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.

Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

Ansvarlige for politiattest

Stilling og navnEventuelt område
Nestleder Cecilie MoeHele klubben (styrets ansvarlige)
Daglig leder Nils Henrik SolumHele klubben
Klubbutvikler Hanne NebyHele klubben
Bandyutvalgsmedlem Bandy

Link: Informasjon om politiattestordningen www.idrett.no/politiattest

 1. Politattestansvarlige skal registreres i FIKS og Sportsadmin
 2. De har da ansvar for at alle som faller inn under ordningen viser politiattest og at levert attest blir registrert.
 3. Det er derfor opprettet et personalregister med oversikt over alle aktive ansatte/frivillige som faller inn under ordningen. Denne listen oppbevares og oppdateres på klubbens Sharepointserver
 4. Fremgangsmåte er følgende: Alle nye som kommer inn i klubben får tilsendt en epost med;
  1. Vedlegg til opplasting
  2. Beskrivelse av fremgangsmåte