Informasjon/kommunikasjon

Trenerforum

Trenerforum blir holdt ukentlig. Det er hovedsakelig for kullkoordinatorene, men alle trener i klubben er hjertelig velkommen. Disse forumene blir brukt til å diskutere dagligdags utfordringer, gjennom gang av uka som kommer og gode sportslig diskusjoner. Trenerforumene samler trenerne, og gir dem muligheten til å diskutere sammen på tvers av årganger og dele om ulike erfaringer.

Foreldremøte

Foreldremøter holdes en gang i året per årskull før sesongen starter for å presentere planen for kommende sesong.

Spond

Spond bruker vi som kommunikasjon verktøy til treninger, påmelding til cuper og påmelding for de som ønsker å trene mer. Spond kan brukes via nettet, app, e-post og sms. Dette er opp til hvert enkelt medlem hva de foretrekker.

Foreldreteam

Det anbefales årgangene å sette på plass et foreldreteam som tar seg av det utenomsportslige rundt årgangen. Dette teamet kan da ta seg av kommunikasjon med foreldre, organisere transport til bortekamper og planlegge turneringer og treningsleiere.

Frigg.no

Klubbens hjemmeside er den offisielle kommunikasjonskanalen for Frigg. Denne brukes til å informere medlemmene om aktiviteten i klubben. Her finnes også informasjon om medlemskap, de ulike tilbudene i klubben, cuper, baner, klubbhus, og annen relevant informasjon om klubben. Hjemmesiden er under kontinuerlig forbedring og oppdateres jevnlig.

Fotball.no

På fotball.no finnes informasjon om kamper, dommere, spillere og baner. Frigg har en egen klubbside på Frigg.no som dere finner her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=173

Bandyforbundet.no

På bandyforbundet.no finnes informasjon om kamper, dommere, spillere og baner. Frigg har en egen klubbside på Frigg.no som dere finner her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=173

Sosiale medier

Det hender at Frigg fremkommer i sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Dette er kun tilleggstjenester og det er ikke noe krav om å være medlem av hverken Facebook eller andre sosiale medier for å få tilgang til informasjon fra klubben. Alle sider på sosiale medier tilknyttet Frigg skal ha minimum et medlem fra administrasjonen med tilgang på administrasjonsrettigheter for gruppen. All bruk av sosiale mediere av Frigg-medlemmer skal følge retningslinjene som ligger på Frigg.no.

Offisiell kontoer finnes på Twitter, Facebook og Instagram. I tillegg oppfordrer vi alle til å følge A-lagenes kontoer på Instagram.

https://www.instagram.com/friggoslo/

https://www.facebook.com/frigg.oslo

https://www.instagram.com/friggdamer/

https://www.instagram.com/friggfotballherrer/

Mail

Viktig informasjon angående aktiviteter i klubben sendes også ut pr mail.