Utmerkelser

Klubben utnevner æresmedlemmer. Det er i skrivende stund fire æresmedlemmer i klubben i tillegg til et medlem med livslangt medlemsskap. Disse er da livsvarige medlemmer fritatt for kontingentkrav knyttet til medlemskap.

Æresmedlemmer

  • Tor Andresen
  • Knut Krogh-Tonning
  • Per Pettersen
  • Svein Weltz

Livslangt medlem

  • Arne Viggo Johannesen