Betingelser og praktisk informasjon om innmelding

Innmelding i Frigg

Hei og takk for at du ønsker å melde deg inn i Frigg Oslo FK.

Det kan være noe saksbehandlingstid før man blir invitert til første trening.

Prosedyrer og behandlingstid varierer med idrett og alder. Vennligst les teksten under nøye. Først når du mottar melding om godkjent innmelding og har betalt kontingent og eventuell treningsavgift er ditt medlemskap gyldig.

Vi har i fotball to perioder, før og etter 1 juli. Utover det har vi ikke individuelle tilpasninger avhengig av når de begynner eller hvor mange treninger de rekker innen hvert semester for basisavgiften.

Det gis IKKE reduksjon i treningsavgift om man melder seg inn mot slutten av sesongen eller semesteret.

Informasjon om kontingent og treningsavgifter

Vi opplever at de fleste synes de ligger på et håndterbart nivå, men tenkte likevel vi skal informere litt detaljert om dette temaet.

 • Avgiftene er de samme som i 2018.
 • Avgiftene varierer etter alder, stort sett basert på lengden av sesongen.
 • Og dette er kanskje litt viktig å påpeke; Ingen midler fra barn og ungdom brukes på seniorfotballen.
 • Avgiftene sendes ut nå til alle fra 2013 og eldre. De som er født i 2014-2016 får betalingsanmodning i februar/mars.


Avgiftene er hvert år de samme som i 2018

Avgiftene har vært de samme siden 2018. Det betyr at de i praksis har gått ned hvert år siden. Styret har nå vedtatt at de skal holdes på 2018-nivået i fremtiden og at de da justeres årlig for prisvekst og det er det. Endres avgifter utover dette så er det fordi sentrale avgifter og rammebetingelser (som ungdomsforsikring eller dommerkostnader) endres.


Avgiftene varierer etter alder

Likevel opplever man fra tid til annen at årsavgiften gjør et hopp. Dette, som man kan se av figuren under skyldes at sesongen for de ulike aldersgruppene varierer i lengde. De yngste trener fra mai til oktober, de eldre året rundt. Så lenge tilbudet er noenlunde det samme så er også treningsavgiftene stabile.


Til slutt
Vi ber dere alle da følge med i Spond og betale treningsavgiften innen fristen. Vi minner om at dersom man ønsker hjelp med betalingsordning så tar man kontakt med klubben via post@frigg.no – alle skal være med.

Betingelser og rutiner for medlemsskap i Frigg Oslo FK:

betingelser for innmelding i Frigg Oslo FK er at du er villig til å

 • betale medlemskontingent innen fristen
 • betale den treningsavgiften som klubben fastsetter innen fristen
 • betale overgangsgebyr dersom du kommer fra en annen klubb
 • betale den lagavgiften som laget fastsetter innen fristen
 • delta på dugnader i klubbens regi
 • respektere spillere, dommere, trenere og lagledere
 • overholde klubbens holdningsnormer og vedtekter

Spillere som skal spille både fotball og bandy fyller ut skjemaet for fotball og oppgir at de ønsker å delta i begge idretter i skjemaet. De vil da legges til som spillere for tilsvarende årgang i bandy. De velger da «Bandy og fotball» som idrett.

Alle inntak er sentralisert.

Spillere registreres i vårt medlemssystem, Spond, vi anbefaler alle til å laste ned app’en og benytte denne. All praktisk organisering av aktiviteten gjøres i Spond. Betalinger og påmeldinger legges også der.

Vennligst les kvitteringen på innsendt skjema nøye. Der står det fremgangsmåte og vilkår for oppstart som spiller i Frigg.

Innmelding for utøvere i fotball

Nye fotballspillere registrerer sin interesse i dette skjemaet. Alle spillere er «prøvespillere» inntil innmelding er godkjent og betalt.

Overgangsregler for spillere som har vært registrert i annen klubb.
Dette gjelder uansett hvor lenge siden du har vært aktiv så lenge du har fylt 12 år:

Lenker til overgangsskjema:
https://cms.frigg.no/skjema/Frigg_Samtykkeskjema.pdf

Additional procedure for foreign nationals aged 12 years or older:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-fra-utland2/

Felles for alle


Dette er skjemaet for barn som er yngre enn 12 år (eller fyller 12 år i løpet av året)


Dette er skjemaet for spillere er mellom 13 og 19 år (eller fyller 13 år i løpet av året)


Dette er skjemaet for spillere over 18 år som ønsker å delta på et av våre seniorlag.
Almene medlemmer benytter også dette skjemaet.

Hva det koster finner du her.
https://cms.frigg.no/?page_id=10328

Sliter du med å betale?
Frigg ønsker at alle skal kunne delta, les om mulighetene her.

Spillere som skal spille både fotball og bandy fyller ut skjemaet for fotball og oppgir at de ønsker å delta i begge idretter i skjemaet. De vil da legges til som spillere for tilsvarende årgang i bandy.

Alle inntak er sentralisert.

Spillere registreres i vårt medlemssystem, Spond, vi anbefaler alle til å laste ned app’en og benytte denne. All praktisk organisering av aktiviteten gjøres i Spond. Betalinger og påmeldinger legges også der.

Innmelding for utøvere i fotball

Barnefotball

Spillere født år i perioden til de fyller 12 år: Nye spillere i barnefotballen har to ukers prøvetid der de kan trene med et lag. (Når det er plass. Er det ikke plass må de stå på venteliste inntil de blir tilbudt plass på prøvetrening).

Ungdoms- og seniorfotball

Prøvespill og overgang for spillere over 13 år

Dersom du kontakter Frigg med tanke på prøvespill så les nøye alt som står under om dette temaet. Dersom overgang allerede er bestemt, følg prosedyren som står under «Overgangsprosedyre» – se figur over.

Prøvespill

Trinn 1)

De som ønsker prøvespill registrerer seg her i Spond

Spilleren MÅ så vente til vi har fått tillatelse til prøvespill fra gammel klubb.

Trinn 2)

FØR prøvespill må vi ha:

Tillatelse til prøvespill fra gammel klubb. (NB! Tillatelse må være sendt på epost OG fra klubbens ledelse/overgangsansvarlig – det holder IKKE med SMS eller bekreftelse fra trener etc.)

Vi må sikre at spiller står som AKTIV i FIKS for klubben som gir tillatelse. Dersom spiller står som inaktiv, MÅ gammel klubb først reaktivere spiller FØR deltagelse på Frigg-treninger.

Først når dette er i orden vil vi invitere spiller til trening og annen aktivitet med gruppen. To uker etter første trening bestemmer spiller og lag seg for om overgang er ønskelig. Dersom overgang da skal gjennomføres må prosessen nedenfor gjennomføres.

Innmelding for utøvere i bandy

Alle nye bandyspillere

Spillere som skal spille både fotball og bandy registrerer seg som fotballspiller og huker av «Både fotball og bandy» i skjemaet.

Spillere som kun skal spille bandy velger bandygruppe direkte ved påmelding.

Barn

Nye spillere i bandy for barn har to ukers prøvetid der de kan trene med et lag. (Når det er plass. Er det ikke plass må de stå på venteliste inntil de blir tilbudt plass på prøvetrening). Etter tre uker SKAL nye barnespillere meldes på sitt lag.

Ungdoms- og seniorbandy

Prøvespill og overgang for spillere over 13 år

Spørsmål om overgang eller prøvespill kan rettes til post@frigg.no

Prøvespill

De som ønsker prøvespill registrerer seg her i Spond

Spilleren MÅ så vente til vi har fått tillatelse til prøvespill fra gammel klubb.

Overgangsprosedyre

For informasjon om overgangsprosedyre til ungdoms- og seniorbandy: Send epost til post@frigg.no

Betaling i bandy

For de som spiller både fotball og bandy: Kontingent og treningsavgift til klubb betales for fotball og gjelder også bandy. Lisenser til NBF kommer i tillegg, dette vil betales og administreres av Frigg via Spond.

For de som kun spiller bandy: Kontingent og eventuell treningsavgift til klubb betales via Spond i starten av hver sesong (høst/vår). Lisenser til NBF kommer i tillegg, dette vil betales og administreres av Frigg via Spond.

Årganger/grupper kan ha tilleggsavgifter for å dekke aktiviteter utover det som er betalt sentralt til klubben. Dette gjelder særlig seniorbandy.

Dommere i både fotball og bandy

Om du ønsker å registrere deg som dommer i fotball eller bandy så er det svært hyggelig. Både om du er ny dommer som vil delta på kurs eller er en dommer fra en annen klubb så må dette behandles manuelt av klubben. Etter å ha fylt ut skjema, vennligst send en epost til post@frigg.no for informasjon om veien videre til dommerstatus.

Alment medlemskap i Frigg Oslo FK. Det gjelder medlemmer som ikke skal betale treningsavgift utover rent medlemskap, slik som støttemedlemmer, Friggs Eldre, bandyspillere i ungdomsavdeling som ikke spiller fotball.

Når spillere slutter eller skifter klubb refunderes ingenting av avgift/kontingent.

Betalingen kan betales i sin helhet eller deles i to. Betalinger som gjøres i to omganger vil til sammen medføre et tillegg på inntil 200,- for sesongen som helhet.

KAN man ikke betale kontingent/treningsavgift så har man to muligheter; søke kommunal støtte eller be om gratis plass. I det siste tilfellet avgjøres det fra gang til gang etter behandling i klubben. Søknad sendes post@frigg.no. Se ellers her: https://cms.frigg.no/?p=6913

Alle overganger som gjennomføres i ungdomsfotballen medfører umiddelbar krav om avgift. Treningstillatelse gis ikke før dette er betalt.


Innmelding for almene medlemmer

Alment medlemskap i Frigg Oslo FK. Det gjelder medlemmer som ikke skal betale treningsavgift utover rent medlemskap, slik som «støttemedlemmer» og Friggs Eldre.

Registrering for trenere, lagledere og andre funksjonærer

Samme skjema benyttes. Både frivillige og betalte funksjonærer velger FUNKSJONÆR i medlemstype nederst. Man er da registrert, men ikke aktivt medlem i Frigg. (Dersom man ønsker å være medlem sendes en epost til post@frigg.no i ettertid og kontingentbetaling vil da bli sendt ut). 

Om betaling

Betalingen kan betales i sin helhet eller deles i to. Betalinger som gjøres i to omganger vil til sammen medføre et tillegg på inntil 200,- for sesongen som helhet. KAN man ikke betale kontingent/treningsavgift så har man to muligheter; søke kommunal støtte eller be om gratis plass. I det siste tilfellet avgjøres det fra gang til gang etter behandling i klubben. Søknad sendes post@frigg.no. Se ellers her: https://cms.frigg.no/?p=6913

Alle overganger som gjennomføres i ungdomsfotballen medfører umiddelbar krav om avgift. Treningstillatelse gis ikke før dette er betalt. Nye spillere som kommer fra annen klubb og som er 12 år eller eldre må selv betale overgangsgebyr før overgang blir gjennomført.

Når spillere slutter eller skifter klubb refunderes ingenting av avgift/kontingent.