Rekrutteringsansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye spillere og foreldre til klubben, samt rekruttere spillere til de yngste årskullene fra nærliggende skoler og barnehager.

Generelle retningslinjer

 • Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene.
 • Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig leder.
 • Klubbens kontaktpunkt for nye spillere og foreldre.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan og gjøre disse kjent for spillere og foreldre.

Tidspunkt for oppstart av nye årganger:

 • Vår: 1.uke i mai
 • Høst: 2.uke etter skolestart

Konkrete oppgaver:

 • Aktivt invitere spillere i den yngste årsklassen til å komme på fotballtrening gjennom kontakt med skoler, SFO, barnehager, samt oppdatere hjemmesider og sosiale medier med relevant informasjon.
 • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årgangene i klubben i samarbeid med treneransvarlig.
 • Gjennomføre foreldremøter i forbindelse med oppstart på vår og høst for de yngste årgangene.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger for den yngste årsklassen.
 • Ansvarlig for klubbens rekrutteringsplan som skal revideres årlig.
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer og inndeling av lag til kamper/turneringer.
 • Utarbeide et årshjul for den yngste årsklassen.