Trenerveileder

Overordnet mål: Trenerveileder har ansvar for oppfølgingen av trenerne i klubben, både faglig og praktisk, og skal sørge for at sportsplan legges til grunn for all aktivitet som gjennomføres i regi av Frigg.

Konkrete oppgaver:

  • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre trenerforum for klubbens trenere
  • Evaluere og revidere sportsplan i samråd med sportslig leder og kullkoordinatorer
  • Faglig og praktisk oppfølging av trenere i barne- og ungdomsavdelingen
  • Ansvarlig for rekruttering av nye trenere, samt sørge for at det er nok trenere på de ulike årgangene
  • Kartlegge kompetanse og bidra til at trenere har og får den nødvendige utdanningen
  • Overordnet ansvar for kullkoordinatorene og planlegging og gjennomføring av de ulike årgangenes årshjul
  • Innstille spillere til sonelag og kretsuttak i samarbeid med kullkoordinatorer