Ansatte: Nils

Nils Henrik Solum

Født

1967

 Rolle i Frigg

Daglig leder

 Utdanning og kurs

Kurs/sertifiseringer – i forbindelse med Doktorgradsstudier, Fotball som næring

Organization Science, Handelshøyskolen BI

The Economics of Strategy Analysis, Handelshøyskolen BI

Markets and Economic Exchange as Seen by the Major European Traditions , Handelshøyskolen BI

Sport and Culture in the Global Marketplace, London UK- v/University of Memphis, USA

Applied statistics in business studies , Copenhagen Business School

NFF Kurs

NFF Leder 1 NFF Lederskolering

NFF FLK 1

Økonomistyring/regnskap

Forsker ved NIFU STEP i Oslo. Forskeroppdrag innenfor utdanningsforskning, næringsutvikling og kultur- og idrettsfag. En rekke presentasjoner og seminarinnlegg.

Deloitte & Touche Annual Review of Football Finance, bidrag i form av data og kommentar om norsk fotballøkonomi

Deregulering av fotballnæringen, Nr 2 – Mars 2001, Økonomisk Forum, med Arild Hervik, Kjetil Haugen, Frode Ohr

Tippeligaen 2000 – Økonomiske nøkkeltall, Arbeidsrapport M 0112, Møreforsk, ISSN 0803-9259, Møreforsking Molde, Oktober, 2001 med Frode Ohr

Tippeligaen 1999 – Økonomiske nøkkeltall, Arbeidsrapport M 0014, Møreforsk, ISSN 0803-9259, Møreforsking Molde, August, 2000 med Frode Ohr og Arild Hervik

 Vært i Frigg siden

2006

Historikk som spiller
Ingen

 Historikk som trener

Trenerkoordinator, Frigg Oslo FK

Trener i Frigg Oslo FK, barnefotball

Trener i yngres avdeling Nesodden Idrettsforening

Spillende trener i yngres avdeling Nesodden Idrettsforening