Velkommen til Fotball 2020

Velkommen til fotball gjelder for årgangen 2014. Vi har oppstart i mai, detaljert informasjon legges ut i slutten av april.

I Frigg organiserer vi alle årgangene etter kullmodellen. Det betyr at hele årgangen trener samtidig på samme bane, men Frigg deler inn i mindre grupper. Det er viktig å understreke at det er ett kull, Frigg 2014, som forhåpentligvis skal spille sammen i mange år. Vi har stor tro på at fotballarena er et fint sted å bli kjent med nye. Derfor setter vi ikke samme barnehage, skole eller klasse sammen, men blander de med deltakere fra andre barnehager og skoler. Trygghet er viktig så vi ønsker at alle spiller med minimum en de kjenner så lenge vi får beskjed om det. Ønsker sendes direkte til vår oppstarts ansvarlig på e-post, tove@frigg.no. Alle må være forberedt på å spille sammen med noen de kjenner, og noen de ikke kjenner.

Målet med Velkommen til fotball er å introdusere spillet fotball. Vi har fokus på høyest mulig aktivitet med ball gjennom lek og spill. Deltakerne vil til å begynne med å bli introdusert for 3-er fotball. Å spille og trene 3 mot 3 uten keeper gir et mye høyere antall berøringer og involverer hver enkelt spiller i langt større grad enn i andre kampformer.

Treningene vil være organisert av oppstarts ansvarlig, og vil bli gjennomført av ungdomstrenere i klubben. Alle kull er avhengig av foreldreengasjement, så er det noen som ønsker å bidra på treninger eller på andre områder, gi beskjed til Tove på tove@frigg.no.

Medlemskontingenten i Frigg er 400,-. Treningsavgiften for hele 2020 (til og med Frigg Cup i oktober) er da 528,- slik at summen totalt er 928,-.

NB! Sett allerede nå av helgen 10-11 oktober til vår egen Frigg-cup. 

For påmelding gå her:

Alle som har registrerer seg på linken vil bli lagt til i Spond. Spond er en kommunikasjons app vi bruker for å sende ut betalinger, treningsarrangementer og annen informasjon. Appen finner dere i app-store og google play eller på nettet via www.spond.com. Betaling for Velkommen til fotball finner dere i spond.

Det er mange foreldre som er flinke til å rekruttere nye spillere, og det er vi veldig takknemlige for. For alle som rekrutterer nye spillere er det viktig å si at de må melde seg på via linken, slik at vi får tatt de med i  planlegging av treningen. Uanmeldte spillere går utover alle de som har meldt seg på!

Vi gleder oss veldig til oppstart, håper dere også gjør det!

Vennlig hilsen Frigg Oslo FK