Category: Roller

Inkluderingsansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Hovedmålet for inkluderingsansvarlig er å bidra til å senke alle terskler for deltagelse. Det innebærer blant annet: Kontakt med NAV, Flyktningeorganisasjoner, skole og bydel om deltagelse. Jobbe for at klubben har et tilbud der...

Jenteansvarlig

Jenteansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye jenter og deres foreldre, samt rekruttere jetner til de yngste årskullene. Generelle retningslinjer Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud...

Fair Play-ansvarlig

Fair Play-ansvarlig

Overordnet mål: Utvikle, forankre, synliggjøre hva klubben definerer som Fair Play Konkrete oppgaver: – Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play – Utarbeide en årlig Fair-play plan – Fremme aktivt Fair Play...

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig

Beskrivelse: Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir...

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubbens roller og personer er oppdatert i FIKS og at klubben innehar den nødvendige kompetansen som omhandler FIKS Konkrete oppgaver: – Brukeradministrasjon – sørge for at de relevante personene...

Trenerveileder

Trenerveileder

Overordnet mål: Trenerveileder har ansvar for oppfølgingen av trenerne i klubben, både faglig og praktisk, og skal sørge for at sportsplan legges til grunn for all aktivitet som gjennomføres i regi av Frigg. Konkrete...

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubben følger opp de standarder som er krav til Kvalitetsklubb og at dette etterleves i praksis Konkrete oppgaver: Klubbens kontaktpunkt for NFF og OFK Leder av styringsgruppen Oppdaterer styret...

Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser

Rekrutteringsansvarlig Kvalitetsklubbansvarlig Trenerveileder FIKS-ansvarlig Dommeransvarlig Fair Play-ansvarlig Inkluderingsansvarlig Jenteansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye spillere og foreldre til klubben, samt rekruttere spillere til de yngste årskullene fra nærliggende skoler og barnehager. Generelle retningslinjer Sørge for å ivareta samtlige spillere på en...