Category: Årshjul

Årshjul fotball

Årshjul fotball

Aktivitet Dato Januar Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut Oppstart Akademiet Februar Informasjonsmøter for foresatte Mars Informasjonsmøter for foresatte Årsmøte Første halvdel i mars Påmelding Ekstra- og Supertrening vår Påmelding Akademiet vår April Oppstart Ekstra-...