Årshjul fotball

Aktivitet Dato
Januar
Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut
Oppstart Akademiet 2014-2011
Februar
Informasjonsmøter for foresatte
Mars
Informasjonsmøter for foresatte
Årsmøte 4.mars
Påmelding Ekstra- og Supertrening vår (2011-junior)
Påmelding Akademiet vår (2014-2012)
April
Oppstart Ekstra- og Supertrening vår (2011-junior) Uke 14
Oppstart basis-trening 7-10 år (2014-2011) Uke 15
Seriestart MSA 10.april
Seriestart KSA
Seriestart barne- og ungdomsfotballen 8-19 år
Oppstart Akademiet 2014-2012 Uke 15
Mai
OBOS Miniliga hos Holmlia (2014) 2.mai
Oppstart «Velkommen til fotball» 5-6 år (2015) 4.mai
Friggcup 8.-9.mai
OBOS Miniliga hos ØHIL (2014) 29.mai
Juni
OBOS Miniliga hos Vålerenga (2014) 6.juni
Tine Fotballskole 7-12 år (2014-2009) Uke 25
Juli
Sommerferie
August
Påmelding Ekstra- og Supertrening høst (2011-junior)
Påmelding Akademiet høst (2015-2012)
Kiwi Briskeby Akademifotballskole 7-12 år (2014-2009) Uke 31
Tine Fotballskole 7-12 år (2014-2009) Uke 32
Oppstart Ekstra- og Supertrening høst (2011-junior) Uke 33
Oppstart basis-trening 7-10 år (2014-2012) Uke 33
Oppstart Akademiet 2015-2012 Uke 33
Seriestart høst barne- og ungdomsfotballen 8-19 år Uke 33
Oppstart «Velkommen til fotball» 5-6 år (2015) 24. august
OBOS Miniliga hos Ullern (2014) 28.august
September
OBOS Miniliga hos Frigg (2015-2014) 5.september
OBOS Miniliga hos Røa (2014) 19.september
Oktober
Fotballskole høstferie (2014-2009) 4.-6. oktober
Friggcup 16.-17. oktober
November
Informasjonsmøter for foresatte (2011-junior)
Påmelding Ekstra- og Supertrening vinter (2011-junior)
Påmelding Akademiet vinter (2015-2012)
Desember
Oppstart Ekstra- og Supertrening vinter (2011-junior) Uke 48
Oppstart Akademiet vinter (2015-2012)
Informasjonsmøter for foresatte (2012-junior)