Category: Håndbok

Årshjul fotball

Årshjul fotball

Aktivitet Dato Januar Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut Oppstart Akademiet Februar Informasjonsmøter for foresatte Mars Informasjonsmøter for foresatte Årsmøte Første halvdel i mars Påmelding Ekstra- og Supertrening vår Påmelding Akademiet vår April Oppstart Ekstra-...

Registrering av publikum til Frigg cup 2020

Registrering av publikum til Frigg cup 2020

Vi minner forøvrig om følgende tiltak som er innført for å unngå møteplasser og vrimling: Det er IKKE kiosk/servering overhodet. Alle må forlate anlegget med en gang etter siste kamp. Det er INGEN premier...

Utmerkelser

Utmerkelser

Klubben utnevner æresmedlemmer. Det er i skrivende stund fire æresmedlemmer i klubben i tillegg til et medlem med livslangt medlemsskap. Disse er da livsvarige medlemmer fritatt for kontingentkrav knyttet til medlemskap. Æresmedlemmer Livslangt medlem

Utdanning/Kompetanse

Utdanning/Kompetanse

Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige og ansatte som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter....

Informasjon/kommunikasjon

Informasjon/kommunikasjon

Trenerforum Trenerforum blir holdt ukentlig. Det er hovedsakelig for kullkoordinatorene, men alle trener i klubben er hjertelig velkommen. Disse forumene blir brukt til å diskutere dagligdags utfordringer, gjennom gang av uka som kommer og...

Retningslinjer knyttet til materiell

Retningslinjer knyttet til materiell

Klubbens utstyrsleverandør er for tiden Nike og Torshov Sport. Annethvert år får klubbens spillere mellom 6 og 19 år et draktsett bestående av drakt, shorts og strømper. Utstyret er dekket gjennom treningsavgift og er...

Informasjon om dommere

Informasjon om dommere

fotball Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et...

Bruk av klubbhus og anlegg

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben eier ingen baner, men samarbeider tett med Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets/Oslo Fotballkrets/Oslo Bandykrets om bruken av Frogner Stadion, Marienlyst kunstgress, Marienlyst grus, Tørteberg Kunstgress og Tørteberg naturgress. Samlebetegnelsen for de to siste er Friggfeltet....